[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<219220221222223224225226227>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zamuciji, jež takých, jako jsú oni byli, ne brzo miesto nich svatá cierkev nalezne.

Jeden čas také svatý Ambrož, když do Říma jěde, u jednoho velmi bohatého hospodářě odpočinul. Otázal jeho svatý Ambrož o jeho bydle i stavu. Jemužto hospodář otpovědě: Kněže milý, stav mój beze všeho nedostatka vždy jest byl na všěch věcech, sbožie jmám veliké, sluhy i služebnicě, dietky krásné, vnúčat nádobných mnoho. A vše, což jsem kdy chtěl, to jsem vše podlé své vuole jměl a nikda sě mi nic nelibého nepřihodilo ani mně sě kdy, co jest mě zamútilo, stalo. To uslyšav svatý Ambrož, velmi sě podivil a inhed těm, ješto biechu, řek: Náhle vstaňte a, jakž najspieše móžem, utecmy, neboť buoh tuto nebydlí. A když sě vzchopivše, pryč běžiechu, ozřěvše sě, uzřěli, ano ten dóm se vším, což ten člověk jměl, sě propadl tak, ež i znamenie lidí i sbuožie neostalo. Tehda svatý Ambrož vecě: Aj vizte, bratřie milá, kak nám buoh milostivě činí, když která protivenstvie na světě trpěti přěpustí, a tak sě nemilostivě hněvá, když komu na světě vše sčěstie k libosti dá. Potom svatý Ambrož dlúho buohu snažně slúživ, na bozě uprosil, aby jeho skoro s tohoto zlého světa pojal. Tehda po malých dnech zjěvenie o svéj smrti jměl a to bratří pověděl.

To hrabie těch vlastí uslyšav, k sobě některých znamenitých lidí pozvav, k svatému Ambrožovi poslal a řka: Pro tak svatého této zemi potřěbného otcě smrt strach jest, bychom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).