[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<171819202122232425>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozhněvav, kázal ji nahu pověsiec nemilostivě bičovati a potom ji kázal do žalářě vésti. Tu sě jí Jezus Kristus zjěvil a takto řka: Má dci milá, Barbaro, mužsky sě měj a toho násilníka hrózy nic sě neboj, neboť já s tobú sem a tobě v tvéj nemoci spomohu. To řek spasitel, jí požehnal a ji ote všěch ran uzdravil. Nazajtřie kázal ji starosta přěd sě přivésti a uzřěv, ana ovšem uzdravena. K niej vecě: Aj, Barbaro, viz, kak tebe buohové žělejí, tvé rány bolestivé jsú uzdravili. K němužto svatá děvicě vecě: To sú mi buohové neučinili, neb jsú bez smysla a bez živosti, sami sobě pomoci nemohú; ale uzdravil mě jest muoj Jezus Kristus, jehožto ty jako slepý viděti nemuožeš. V tu hodinu starosta u velikém hněvu kázal ji svlekúc nahu pověsiti i kázal oba jejie boky žéci. Tehda ona oči k nebesóm vzvedši, hroznú bolest trpieci, počě snažně hospodina prositi, aby jí ráčil spomoci. V tu dobu ten jistý starosta, vida jejie ustavičnost, kázal jiej prsi vyřězati a tak nahu mezi lidmi voditi. A když ji tak nemilostivě trmáciechu, počě svatá Barbara buoha prositi, aby ráčil jejie nahotu přiodieti. V tu hodinu anděl sě jí zjěvil a ji krásným přioděním pokryv, ji znamením svatého křížě požehnav, všěcky jejie jiezvy uzdravil. To nemilostiví katové uzřěvše, opět ji přěd starostu vedli. Tehda starosta sě podiviv, pro to sě nic nepolepšil, ale kázal ji vyvésti na jednu horu a tu jiej hlavu stieti kázal. A když na téj hořě ji postavichu, tehda svatá Barbara na svú kolenú klekši, buohu sě pomodlila a za všěcky, ješto by jejie muky kdy pamatovali, snažně hospodina poprosila. A když tu modlitvu dospěla, tak jiej jednú ranú hlava

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).