[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<161718192021222324>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

proč by to byla učinila. K tomu ona vecě: Lépe jest k domovéj světlosti tři okencě jmieti, než dvě, jakež sú svatého buožstvie u veleslavenství tři osoby, ješto srdečně oči osvětlijí: otec, syn, duch svatý. Tiemť sem to úmyslem učinila, otče muoj, to, což vidíš. To jejie otec Dioskorus uslyšav, u velicie náhlosti vida, ana křesťanka, chtieše jiej svú rukú hlavu stieti. To ona uznamenavši, na tom miestě sě buohu pomodlila. A inhed ji buoh uslyšal tak, ež otcovú rukú zbyla a inhed sě vzchopivši, chtiec jeho náhlosti postúpiti, pryč běžala. A když sě jí událo běžěti mimo jednu horu, jedni pastýři na jednéj hořě ovcě pasúce, ji, ana běží, uzřěli. A zatiem jejie otec za ní pospiechajě, běžieše. Tehda jemu jeden z pastýřiev povědě a řka: Tvá dci Barbara onú cěstú běží preč. To on uslyšav, za ní sě oddal a ji dostih, domóv ji, nepoctivě trhajě, dovedl, aby v temném žaláři schovati ji kázal, zapověděv, aby jiej ani píti ani jiesti drobte dali.

Těch časuov bieše starosta ciesařuov jménem Marcianus, k němužto přišed Dioskorus, vecě: Věz to, starosto, ež má dci Barbara křesťankú jest. Proněžto zaklínaji tě skrzě dóstojnú svatost našich buohóv, aby, nechce liť té viery ostati, jiej nikak neodpúščal. Tehda nazajtřie ten starosta Marcianus kázav ji přěd sě přivésti, jal sě jí dobrotivě raditi, aby sě opět k svým buohóm navrátila, chtěla li by u velicie cti jmiena býti. Pakli by toho učiniti nechtěla, musila by těžké muky trpěti. Jemužto svatá dievka otpovědě: Hotova sem pro mého milého Jezukrista všecko trpěti, ale tvým buohóm slepým a hluchým nechci sě modliti. To uslyšav starosta, velmi sě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).