[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<272829303132333435>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

veliké milosti s rozličnými nemocnými učinil jest. A zvlášče jednoho a paddesát člověkóv ot hrozných nemocí a velikých neduhóv uzdravil jest. Šest mrtvých jejie svatostí vzkřiešeno. Při jejie také hrobu často veliká světlost vídána jest. Vídáni jsú také u jejie hrobu čtyřie počestní starci v řízách oblečeni, s velikú světlostí stojiec. Mnoho jiných svatých divóv buoh skrzě svatú Hedviku učinil jest. Jakožto plnějie v knihách o jejie svatém životě psáno. Proněžto všeliký národ vzdává jí chválu na věky věkoma. Amen.

Život svatého Mikulášě

Svatý Mikulauš byl rodem z toho města, jemužto Pathera dějí, urozením rodu znamenitého. Jeho otci řekli Epifanus a mateři Johanna. Jmějieše jeho z své mladosti, potom jsta viec v svatéj čistotě bydlila. A čte sě to, ež svatý Mikulauš prvý den svého narozenie, když podlé obyčějě kúpán, vstav na své nohy v kúpěli i stál. A také v střědu a u pátek jednú za den ot své pěstúny pokrm přijímal. A když již byl velikým, jiných pustých mládencuov drzosti sě vzdaloval, ale k svatým a do kostela sě svatému písmu učě rád chodil. Potom když jemu otec i mátě zemřěli, počě mysliti svatý Mikulauš, kak by to své buohaté dědičstvie ne k chvále světskéj, ale buohu na čest obrátil. Těch časuov bieše jeden bližný súsěd jeho urozený dosti, ale ochudlý. Ten mějieše tři dcery, a pro svú velikú chudobu, chtě sě někak na světě živiti, umyslil bieše své dcery u bludný stav dáti. Tomu urozoměv svatý Mikulauš, velmi sě nad nimi rozžěliv, hrúdu dobřě vážnú zlata v rúchu uvázav, na jich duom v

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).