[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<789101112131415>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svuoj vlastní hřiech. O tom praví svatý Bernart: Budú hřiešného člověka skutci proti hřiešnému mluviti a řkúc: Tvoji smy skutci, tys nás učinil, neostanem tebe. S tebú, tebe sě držiec, na súd pójdem. A cožs kdy zlého učinil, na tě žalovati budem. Tu, jakž praví svatý Jeronymus, každý hřiešný uzří přěd sobú všěchny své hřiechy jako na dctě napsány. Třetí žalobník bude vesvět. Nebo, jakž praví svatý Řehoř: Ktož jest svými hřiechy proti svému stvořiteli zavinil, ten jest proti všemu světu učinil. Protož, jakž praví svatý Augustin, tu hřiešného člověka ižádná přě nemoci bude býti. Neb tak jest řekl sám hospodin skrzě Jeremiášě proroka: Já sem súdcě i svědek. A zatiem anděl, jenžto jest byl strážě hřiešného člověka, vystúpě, bude svědčě žalovati a řka: Já sem byl dán za stráži tomuto hřiešnému a jsem svědek jeho všěch skutkuov. Potom naposledy, jakž sě píše v svatém Čtení, na tom súdě bude ot hospodina všěch hřiešných věčné do pekla otsúzenie a všěch dobrých na věčnú radost do nebes pozvánie. Tu praví svatý Bernart: Ó, kak to bude hrozné rozlúčenie, když sě diábli v hřiešné uviežíc, do pekla s nimi pójdú a tu s nimi sě na věky zavrú a všichni dobří [s]text doplněný editorem svatými anděly v nebeské královstvie vendú a tu, dokad buoh buohem, přěbývati budú. Amen.

Život svatého Ondřějě

Svatý Ondřěj, apoštol buožie, slovo ve mnohých vlastech a zvlášče v téj vlasti, ješto Achaia slóve, snažně kázal a mnoho lidí na křesťanskú vieru obrátiv, po všiej vlasti kuostelóv načinil. Toho času v těch vlastech vládanie od ciesařě jeden, jemužto Egeáš řekli, jmějieše. Jehožto hospodyni svatý Ondřěj na vieru křesťanskú obrátil i pokřstil. Vzvěděv to Egeáš,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).