[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<181920212223242526>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sťata. A ten, ješto jiej hlavu sťal, s huory dolóv jdieše, přišed oheň z nebes, jeho spálil tak, ež jeho ižádné znamenie neostalo. Amen.

Život svatéj Hedviky

Svatá Hedvika byla dci slovutného kniežěte Pertoldova, jenž byl markrabie vádenský a kniežě meránské. Matku měla, téj jmě bylo Agnes. Ta jest byla dci markrabie orientálského, jenž byl hrabie rotoličských a byl syn kniežěte Konráta mešenského a landsberského markrabie. Ta sě jest písmu v svéj mladosti čísti naučila u franskonskéj vlasti, v tom klášteřě, ješto Kictingin slóve. Potom ducha svatéh’ zpósobením oddána jest za Jindřicha, slezské kniežě, s nímžto jest měla tři syny a tři dcery. Mezi nimižto syny byl jest jeden jménem Jindřich, slovutné kniežě. Ten jedněch časuov pro křesťanskú vieru připraviv sě, proti Tateróm, pohanóm jěl a tu v jednom velikém buoji sšel. To sě dálo po buožiem narození tisíc dvě stě čtyřidcěti páté léto. Po jehožto smrti kniežě Jindřich, otec jeho, s svú kněžnú, svatú Hedvikú, přěd biskupa šedše, buohu sta čistotu slíbila. A to učinivše, klášter sta panenský založila v Třěbnici svatého Bernarta zákona. V němžto sta svú dceru jménem Gedrutu obětovala na čest buohu, kak jest potom s uotpuščením svého hospodářě kniežěte, v němž klášteřě svatá Hedvika bydléci, svatý život vedla. O tom sě mnozě píše: potupivši svěcská drahá rúcha, v sprostné rúcho sě odieváše a takú pokoru v svém srdci jmějieše, jež stolicě i podnožě, ješto duchovné panny stáváchu, často pořád cělováše. A když jednú jedna duchovná panna v kostele postavši, na

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).