[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<213214215216217218219220221>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zazřěla, inhed sě na běh oddala. A svatý Zozimas to uzřěv, snažně sě po niej běžěti oddal. To ona uzřěvši, od něho běžiec, k němu vecě: Buoží muži, Zozima, proč po mně běžíš! Nejměj mně za zlé, nesmějiť sě k tobě obrátiti, nebť jsem žena nahá, ale vrz mi svuoj plášč, ať sě odějíc, bez studu s tebú pomluvi. Tehda svatý opat uslyšav, ana jeho jmenuje, velmi sě podiviv, svuoj ji plášč vrhl. A inhed na zemi padna, jie pokorně poprosil, aby jemu své požehnánie ráčila dáti. K němužto ona vecě: To na tě slušie, otče svatý, jenž jsi v kněžském dóstojenství, aby mně své požehnánie dal. To opat uslyšav, jež ona i jmě i kněžstvie jeho vie, viece sě počal diviti a vždy nastáti, aby jemu požehnánie dala. Tehda ona miesto požehnánie promluvila a řkúc: Buď požehnán všemohúcí buoh, našich duší vykupitel. A to řekši, počě sě buohu spenši rucě modliti. A v tu hodinu svatý opat vezřěv, uzřěl, ana loket nad zemí zdvižena, u povětří stojí, počal sě domnievati, by byl někaký duch bludný. A jeho oblúditi chtě, učinil lestně, jako by sě buohu modlil. K němuž ona vecě: Hospodin to rač otpustiti, jež mě, hřiešnú ženu, zlým duchem mníš. V tu dobu jiej svatý Zozimas vecě: Buohem svatým tě zaklínaji, aby mi pověděla, kakého jsi stavu žena. K němužto ona vecě: Odpusť mi to, otče svatý, budu li já tobě o svém stavu rozprávěti, jako zlého hada sě užasna, ote mne utečeš. A ot mé hřiešné řěči tvój svatý sluch

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).