[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<190191192193194195196197198>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

potvrzovati a řkúc: Zajisté ty jsi jeden z Ježíšových učenníkóv. Tvá řěč, ta tě pronášie, vidímy, ež jsi z kalilejské vlasti. Tehda svatý Petr počě věrovati a řka: Neznaji toho člověka. V ten čas kokot zapěl.

V ta doba Ježíš na svatého Petra vezřěl. Kaké je to bylo vezřěnie, tělesné li, či duchovnie? O tom svatý Augustin píše v knihách svatých čtení jednání, jež bylo vezřěnie duchovnie. Jakž brzo kokot zapěl, tak inhed milost vláščie Jezukristova jemu v srdce tanula. Tu inhed svatý Petr vzpomanul na Ježíšova slova, ež třikrát Jezukrista zapřěl, neb jakž bieše jemu na večeři řekl Ježíš: Prvé než kokot zapěje, třikrát mne zapříš. V tu dobu svatý Petr z domu vyšed i počě hořcě plakati. Proč sě je to tak přihodilo, ež jest třikrát zapřěl? To jest pro jeho trojie k Ježíšovi promluvenie. Prvé bylo, jakžto svatý Jan ve Čtení píše: Otázal svatý Petr Ježíše: Hospodo, kam jdeš, točíš kam chceš jíti? K němuž Ježíš řekl: Kam já jdu, tam ty nynie po mně nemóžeš jíti, ale pójdeš potom. Tu jest drzě svatý Petr promluvil a řka: Proč bych nynie nemohl po tobě jíti, a já svój život pro tě váži přěrád? Druhé, svatý Lukáš píše ve Čtení, když řekl Ježíš k svatému Petru: Šimon, aj toť satan vaši mysl rozbrojil, aby vámi sítoval jako pšenicí, ale já jsem za tě prosil, aby nepochybil u vieřě. Tu opět svatý Petr drze promluvil a řka: Hospodo, hotov jsem s tebú do žalářě i na smrt jíti. Třetie, jakžto svatý Marek a svatý Matěj píše ve Čtení, kdyžto Ježíš k apoštolóm řekl: Všickni v téjto noci pohoršíte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).