[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<189190191192193194195196197>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jan známosti uživ, svatého Petra v duom uvedl. A jakž svatý Petr v duom vnide, s jinými k uohni sě posadi, tu jemu poselnicě toho domu vezřěvši v uoči, vecě: A zda ty jsi z učenníkóv člověka tohoto? Svatý Petr k dievcě vecě: Neznal jsem jeho ani viem, co ty dieš.

Tuto móže každý znamenati, kak je zlo se zlým tovařistvem býti. Nebo by svatý Petr byl sě k uohni k nim neumiesil, byl by hospodina nezapřěl. V ta doba biskup židovský počě tázati Ježíšě o jeho učení i jeho učenciech. K tomu Ježíš vecě: Já jsem světu zjěvenie mluvil, ve škole i v chrámě učil, tu kdežto sě židé scházějí, skrytě jsem nic nemluvil. Co mne tiežeš? Otěž těch, jižto jsú slyšěli, co jsem k nim mluvil. A když to Ježíš propovědě, v ta doba jeden židovský panošě přistúpiv i da jemu veliký políček a řka: Tak otpoviedáš biskupovi? To Ježíš pokorně přětrpěv, vecě: Promluvil li jsem zle, svědečstvie daj zlému, pakli jsem dobřě a právě promluvil, proč mě naprázdno tepeš?

Odtat ho tak Annáš svázána Kaifášovi biskupovi poslal, u něhožto sě bě lidu veliký sbor sebral, čakajíce Ježíšě. A když jeho svázána povedú, za ním zdaleka svatý Petr jdieše a čakajě skonánie, točíš pustie li ho, čili na smrt odsúdie. A když svatý Petr s jinými v dóm vnide, inhed ho jedna dievka utkavši, vecě: Zajisté tento s Ježíšem z Nazareta bieše. Svatý Petr počě věrovati a řka: Neznám člověka toho. Po maléj hodině ti, ješto tu stáchu volně, počěchu toho potvrzovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).