[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<191192193194195196197198199>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pohoršíte sě nade mnú. Tehda tu třetie svatý Petr řekl: Ač sě všickni pohoršie, jáť sě nepohorším. Pro to trojie drzie otpověděnie došel trojieho zapřěnie, a to proto, aby ižádný do své dobroty neúfal, vida, ano svatý Petr pohoršenie chybiti nemohl. Tu praví svatý Augustin: Jakž brzo svatý Petr zaplakal, tak mu inhed hospodin vinnu odpustil. A když jest svatý Petr shřěšil, potom jiným hřiešným milostivějí byl. Protož svatému Petru Ježíš zapřieti sebe přěpustil, aby nikte do sebe neúfal, vida, ano svatý Petr, starosta apoštolský, pohýřil, a také proto, aby sě nikte nerozpačoval, vida, ano také svatý Petr po takém hřiešě nebeského královstvie klíčníkem učiněn. Ač kak člověk učiní, jakžto svatý Petr učinil, rozpomanuv sě, že shřěšil, i vzplakal, srdečně žěleje, a netolik tehdy, ale i potom často když kokot pějíc uslyšieše, tak inhed vzdechna, zaplakáše žělejě shřěšenie.

V tom časě zavázachu židé Ježíšovi rúchú jeho svatú tvář a dávajíc mu políčky, zášijky, naň krkajíc, jeho tázáchu: Pohodne li, kto je ten, jenž jeho tepe? I jinak ho rozličně trýzniechu. Tehda Kaifáš přěde všěmi Ježíšovi vecě: Zaklínaji tě skrzě buoha živého, pověz nám, ty li jsi syn buoží? K tomu Ježíš vecě: Tys řekl. A od toho času, točíš u přějdúciem času, uzříte syna člověčieho, an sěde na pravici u buoha otcě, blíží sě k nám v nebeských […]text doplněný editorem[563]variantní prameny mají oblaciech. To Kaifáš uslyšav, rúcho na sobě rozedřě i promluvi hněvivým hlasem a řka k židóm: Co sě vám zdá do zlého člověka toho?

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).