[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<163164165166167168169170171>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dní papežem, nábožně skončal a buohu duši vrátil. To sě dálo po buožiem narození šest set šesté léto za ciesařě, jemužto Fok řekli.

Potom po jeho smrti veliký hlad v římskéj vlasti na lidi udeřil, proněžto sebravše sě chudí, přěd papežě, jenž po svatém Řehoři byl, přišedše, řekli: Otče svatý, ty jisté chudé, ješto jest svatý Řehoř milostivě krmil pro buoh, těm nedaj ot hlada umřieti. Proti nimžto chudým papež hněvivě postavě, často otpoviedáše a řka: I co mě napomínáte! Dával li je vám Řehoř, hlédajě jěšitné chvály, toho já učiniti nechci. Tehda po tři noci zjěvil sě svatý Řehoř papežovi a jeho z té nemilosti treskcě. A když sě papež pro to nic nepolepšil, čtvrté sě jemu zjěviv, velmi jemu porokovav, udeřil jeho tak velmi v hlavu, až u malých dnech s hroznú bolestí umřěl.

Život svatého Longina, mučenníka buožieho, tuto sě čte

Svatý Longinus byl jest slovutný rytieř a jměl vládanie nad jinými rytieři. A když za těch časóv náš spasitel Jezus Kristus na kříži rozpat byl, tehda Longinus, jakžto jemu Pilát byl přikázal, jeho svatý bok ostrým kopím byl otevřěl. A uznamenav veliké zázraky, ješto sě v tu hodinu dějiechu, sluncě sě zatmilo, země sě potřásla. Těm věcem sě podiviv, v Jezukrista uvěřil. A zvlášče proto, jakžto jedna stará kniha praví, ež když svatý Longinus anebo pro nemoc, anebo pro strast byl oslnul, jakž sě svú očí krví našeho spasitele, ješto po kopí k jeho rukama tekla, dotekl, tak inhed prozřěv, uvěřil. Proněžto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).