[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<111213141516171819>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pokorného ne s právem by měl zahubiti. Toho sě Egeáš užas, přišel, chtě jeho s křížě složiti. Jehožto svatý Ondřěj uzřěv, vecě: Egeáši, přišel lis sěm kajě sě, otpuščenie hřiechóv obdržíš. Paklis přišel, aby mě s křížě sňal, věz to, jež tak s křížě žív nestúpi, neb již vizi krále svého, jenžto mne čaká. A když přistúpivše, chtěli jeho s křížě snieti, nikakž jeho s křížě snieti ani jeho dojíti možiechu, neb jich rucě inhed ztrniešta. To uzřěv svatý Ondřěj, jež jeho lid chce s křížě snieti, tuto modlitvu, na kříži pně, učinil, jakž praví svatý Augustin v knihách O pokání: Nedaj mi, milý hospodine, živu s křížě stúpiti. Jižtě čas, aby mé tělo zemi vrátil, neboť sem toliko pracoval a mnoho těžkosti na sobě snesl, jež bych již rád zdejšieho poslušenstvie byl zproščen a svého těžkého tělesenstvie byl oblehčen. A to mi vždy na paměti jest, jež mé tělesenstvie mně nositi těžko jest, opitomiti pyšno uhověti nesnadno. Vieš, milý hospodine, kolikrát u méj mysli k tobě vznesenie přěkážalo mi jest, kolikrát mě jest ot přěsladkého snu odpočívanie tvého probudilo, kolikrát li mi tělesnú bolest přěneslo strastné tělesenstvie. Protož, milý buože, otče svatý, jenžtos mé tělesenstvie do té doby v rozličném buoji vítězsky sdržal, proši, aby mi v tom déle bydliti nedal, ale abych k tobě volně, bez přiekazy šel, jehožto sem vždy žádal. A jakž tu modlitvu svatý Ondřěj dokonal, tak inhed veliká světlost z nebe přišedši, jeho oklúčila a tak pól hodiny stála, jež jeho nikte viděti nemohl. A když světlost otešla, tehda spolu světlostí dušě svatého Ondřějě do nebes šla a jeho svaté tělo Marimilla, Egeášova hospodyně, pochopivši, s velikú ctí pochovala. Potom

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).