[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<8910111213141516>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hospodář jejie, do toho města, ješto Patras slóve, přijev, počě křesťany bezděčiti ku pohanským modlám. Jehožto utkav svatý Ondřěj, k němu vecě: S právem to by bylo, aby ty, jenžto jsi lidský súdcě, věčného súdci, jenž v nebesiech jest, poznal a poznaje, jemu sě modlil a svú mysl ot falešných buohóv otvrátil. Jemužto Egeáš vecě: Ty li jsi Ondřěj, jenžto kážeš bludnú vieru, jižto jsú dávno římská kniežata zahladiti kázali? K němužto svatý Ondřěj vecě: Kniežata římská ještě sú nepoznali, kak je syn buoží na tento svět přišed, ukázal, ež vašě modly jsú diábli, jižto tomu lidi učie, proněžto by sě na ně buoh rozhněval a ot nich sě otvrátil. A tak v diáblovém vězení dotad vězie, až s tohoto světa i sendú, nic s sebú než hřiechy nesúc. Jemužto Egeáš vecě: Tuto řěč váš Ježíš kážě, domluvil sě ukřižovánie. Jemužto svatý Ondřěj vecě: Ne pro své zaviněnie, ale pro naše vykúpenie dobrovolně jest na svatý kříž vstúpil. K němužto Egeáš vecě: Však to viemy, ež jest jeho jeden z učedlníkuov proradil a Židie jsú jeho jeli a rytieři ukřižovali. Kakož ty tehda pravíš, by dobrovolně na kříž vstúpil? Tehda svatý Ondřěj počě jemu doličovati, kak jest dobrovolně pro všě hřiešné trpěl a takto řka: Ež syn buoží smrt svú přěvěděl a svým apoštolóm pověděl a řka: Aj toť vzejdemy k Jeruzalému. A tu syn člověčí bude na smrt otsúzen. Však proto neutekl, ale dobrovolně přišel, svého také prorádci viděl. Jehožto když svatému Janu evanjelistě ukázati chtěl, omočiv kus chleba, prorádci podal. Však sě jest jeho nepokrýval, ale na to miesto, věda, ež tu prorádci příde, dobrovolně šel, a já sem při tom při všem byl. A protož

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).