[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<101112131415161718>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chválí, byl by rozpat. A když jemu mukami velmi hroziti počě, svatý Ondřěj povědě a řka: Cožť sě koli zdá najtěžšieho utrpenie, to sobě vymysl a tiem budu mému králi vděčnějí a vzácnějí, čím pro jeho svaté jmě muky trpěti budu silnějie. V tu hodinu káza jeho Egeáš dvadcěti člověkóm bíti a tak zbita, za rucě a za nozě na kříž vzvázati, aby tak u prodlení života jemu bolesti přibývalo. A když svatého Ondřějě k kříži povedú, sběhše sě lidé, počěchu řéci: Nevinná jeho krev beze všie příčiny jest otsúzena. V tu dobu svatý Ondřěj počě lidi prositi, aby jemu v jeho mučení nepřěkážěli. A když svatý Ondřěj uzřě zdaleka kříž sobě připravený a pokorně sě pokloniv, vecě: Chvála tobě buď, svatý kříži, jenžtos tělem Jezukristovým posvěcen a jeho svatými údy jako drahým kamením okrášlen. S radostí bezpečně jdu k tobě, tak aby ty mě vesele přijal, svatý kříži, sluhu jeho, jenž jest pněl na tobě. Ó, přědobrý svatý kříži, jenžto jsi ot údóv spasitele našeho krásu drahú přijal. Jehožto sem dávno žádal, snažně miloval, bez přěstánie hledal. A již sem s žádostivú myslí sobě připravena nalezl. Vezmi mě, otluč mě ot lidí, vratiž mě mému mistru Jezukristovi, ať mě skrzě tě přijme, ten jenžto mě skrzě tě vykúpil. To řek svatý Ondřěj, svlek rúcho s sebe i dal těm katóm, jižto jeho mučiechu, aby vzdvihše jeho na kříž vzpěli. Na němžto tak strastně visě, dva dni žív ostal a dvěmadcát tisíciem lidem, jižto sě byli okolo něho sběhli, buožie slovo kázal. V tu hodinu počěchu lidé vrtříc mluviti, hroziec a chtiec Egeášě zabiti a řkúc, ež člověka svatého, milostivého i pokorného

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).