[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<91011121314151617>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věz to, ež kříž svatý jest veliká a slavná věc v tajnici buoží. K tomu Egeáš vecě: Nemuož býti nazván správně kříž jedno slavné znamenie, ale trpké mučenie. Proněžto nepostúpíš li po méj řěči, toho křížě, jímžto sě honosíš, svým životem trpcě pokusíš. Jemužto svatý Ondřěj vecě: Bych sě já trpenie křížového žásal, o chvále svatého křížě bych nekázal a tomu bych chtěl, by mne na malý čas poposlúchal a jáť povědě, kakť jest všemohúcí buoh u věčnéj v svéj tajnici lidské spasenie na svatém kříži nalezl i zpósobil. Najprvé jakež prvý člověk Adam buožie přikázanie skrzě dřěvo přěstúpiv, u věčnú nás smrt uvedl. Takeže druhý člověk, syn buoží, skrzě dřěvo svatého křížě ot věčné nás smrti zprostil. A jakež Adam k zápovědnému pokrmu nedóstojně rucě ztáhl, takež druhý člověk Adam, točíš syn buoží, na svatém kříži svuoji dóstojně rucě ztáhl pro všě hřiešné. Tu řěč Egeáš uslyšav, vecě: Tu řěč ješitnú prav svým, ale raziť, mne poslúchaj a našim sě všemohúcím buohóm modl. K němužto svatý Ondřěj vecě: Já všemohúciemu buohu čistý beránek na každý den obětuji a ten beránek taký jest, když jej dobří lidé vešken snědie, tehdy on cěl a žív vždy ostane. A když jeho Egeáš, kak by to mohlo býti, otázal, svatý Ondřěj jemu vecě: Přijmeš li vieru, zvieš to. Egeáš vecě: Já na tobě vymuči, ež mě tomu rozuměti naučíš!

V tu dobu u velikém hněvu kázal svatého Ondřějě v žalář zamknúti a nazajtřie na súdě sě posadiv, svatého Ondřějě vynésti kázav, počě jeho bezděčiti, aby modlám obět vzdal. Pakli by toho učiniti nechtěl, na kříž, jenžto velmi chválí,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).