[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<145146147148149150151152153>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hledavše, přěd krále přivedli. Přěd jehožto nohami král inhed padna, jeho poprosil, aby jemu syna pokřstil. Tehda svatý Amandus vzem dietě v rucě, podlé ustavenie svaté cěrekve kdyš ta slova řekl já tě křsti ve jmě otcě i syna i svatého ducha, děťátko, kakž koli nedávno urodilé, inhed řeklo amen. Potom král Dagobertus kázal jeho v tom městě Trajekcie biskupem učiniti. V němžto biskupství jsa, snažně buohu slúžil. A když jednú v jednu hodinu rucě umýváše, kázal tu vuodu jeden biskup schovati, jížto vuodú jeden slepý, jakž brzo oči promyl, tak inhed prozřěl. Potom mnoho jiných svatých divóv svatý Amandus čině, skončal a buohu sě dostal. To sě dálo po buožiem narození šest set dvadcieté léto.

Život svatého Valentina papežě a mučenníka božího

Svatý Valentin, sluha buoží, byl kněz, jehožto když jeden čas Klaudius ciesař přěd sě pozvav, jal sě jemu dobrotivú řěčí raditi, aby mysl ku pohanským modlám přiložil. Jemužto svatý Valentin vecě: By ty, ciesaři, buoží milost znal, ty by této řěči nemluvil, ale modlil by sě pravému buohu nebeskému, v něhožto uvěříš li, tvá dušě bude spasena, obecnie dobré bude rozmnoženo i přispořeno a posílí tebe buoh tak, ež nade všěmi svými nepřátely svítězíš. To ciesař uslyšav, obrátiv sě k svým lidem, vecě: Slyšíte li toto vy, moji Římené, kak tento člověk múdřě a právě mluví? Tu řěč od ciesařě starosta římský, ciesařóv úřědník, uslyšav, k ciesařovi vecě: Již vizi, jež jsi i ty s pravé viery stúpil. I kterým činem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).