[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<145146147148149150151152153>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[149]číslo strany rukopisuhledavše, přěd krále přivedli. Přěd jehožto[mz]jehožto] giehozto nohami král inhed padna, jeho[na]jeho] gieho poprosil, aby jemu syna pokřstil. Tehda svatý Amandus vzem dietě v rucě, podlé ustavenie svaté cěrekve kdyš ta slova řekl já tě křsti ve jmě otcě i syna i svatého ducha, děťátko, kakž koli nedávno urodilé, inhed řeklo amen. Potom král Dagobertus kázal jeho v tom městě Trajekcie biskupem učiniti. V němžto biskupství jsa, snažně buohu slúžil. A když jednú[nb]jednú] giednu v jednu[nc]jednu] giednu hodinu rucě umýváše, kázal tu vuodu[451]zapsáno jinou (?), soudobou rukou na razuře jeden[nd]jeden] gieden biskup schovati, jížto vuodú jeden slepý, jakž brzo oči promyl, tak inhed prozřěl. Potom mnoho jiných svatých divóv svatý Amandus čině, skončal a buohu sě dostal. To sě dálo po buožiem narození šest set dvadcieté léto.

Život svatého Valentina papežě a mučenníka božího[ne]božího] bo[452]in margine mladší rukou: Svatého Valentina, 14. Febr<uara>

Svatý Valentin, sluha buoží, byl kněz, jehožto když jeden[nf]jeden] gieden čas Klaudius ciesař přěd sě pozvav, jal sě jemu dobrotivú řěčí raditi, aby mysl ku pohanským modlám přiložil. Jemužto svatý Valentin vecě: By ty, ciesaři, buoží milost znal, ty by této řěči nemluvil, ale modlil by sě pravému buohu nebeskému, v něhožto uvěříš li, tvá dušě bude spasena, obecnie dobré bude rozmnoženo i přispořeno a posílí tebe buoh tak, ež nade všěmi svými nepřátely svítězíš. To ciesař uslyšav, obrátiv sě k svým lidem, vecě: Slyšíte li toto vy, moji Římené, kak tento člověk múdřě a právě mluví? Tu řěč od ciesařě starosta římský, ciesařóv úřědník, uslyšav, k ciesařovi vecě: Již vizi, jež jsi i ty s pravé viery stúpil. I kterým činem

X
mzjehožto] giehozto
najeho] gieho
nbjednú] giednu
ncjednu] giednu
ndjeden] gieden
nebožího] bo
nfjeden] gieden
451zapsáno jinou (?), soudobou rukou na razuře
452in margine mladší rukou: Svatého Valentina, 14. Febr<uara>
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).