[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<141142143144145146147148149>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sě užasše, otevřěna žalářě nechavše, pryč běžěly. Někteří dobří lidé přišedše, počěchu jiej veleti pryč odtad jíti. Jimžto svatá Háta vecě: Buoh toho nedaj, bych svú koronu ztratila a své strážě v zamúcení ostavila. Potom když Quincianus po čtyřech dnech opět, hrozě jiej, počě ji ku pohanským modlám nutiti, svatá Háta k němu vecě: Slova tvá bláznová jsú a nepravá. Ó, přěhubený, oč sě pokúšieš, vele mi sě tvéj kamennéj modle modliti a mého Jezukrista, jenžto mě, jakžto vidíš, uzdravil, nechati! K niejžto Quincianus vecě: To já večas uzři, pomóž liť Jezus Kristus. V tu dobu Quincianus kázal hrncové skořěpiny na horúcie uhlé metati a svatú Hátu obnažiec, na nich váleti. A když to učinichu, potřásla sě země tak, ež veliká strana města sě obořila a dvě rádci Quincianově tu sešle. A zatiem vešken lid počě volati a řka: To sě nám vše děje pro této nevinné dievky krev. Proněžto Quincianus toho země potřěsenie sě užas a také sě obcě ubav, kázal ji do žalářě spěšně trpočiti. V němžto žaláři poklekši, modlitvu buohu učinila a takto řkúc: Muoj milý Jezukriste, jenžtos mě stvořil a od mého dětinstva ostřiehal, mé tělo od poskvrny uchoval a mě nad těmito hroznými mukami tvé slavné posílenie dal, rač přijieti dnešní den duši mú v tvé svaté královstvo. A netáhla svatá Háta té modlitvy dokonati, až inhed duši pustila a buohu sě dostala. To sě dálo po buožiem narození dvě stě šestdesát čtvrté léto za Decie ciesařě.

A když křestěné jejie svaté tělo pochopivše, poctivě, jakžto slušalo, pochovali,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).