[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<10<456789101112>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hrozno bude. O čtvrtém zázraku, ješto řekl hospodin bude veliká tře na zemi mezi lidmi, o tom píše svatý Matěj evanjelista a řka: Bude ten čas taký zámutek v lidech, jakožto je nebyl ot počátka světa. Pátý zázrak bude veliký hluk mořský, o němžto praví svatý Řehoř, ež tehdy tak veliký hluk bude, ež po všem světu sě vešken živý národ vzhrozí. Potom mimo těchto pět zázrakóv ve Čtení přědřečených nalezl svatý Jeronymus v jedněch starých knihách židovského popsánie, jež přěde dnem súdným bude patnádcěte dní velmi hrozných. Prvý den vzdvihne sě moře okolo všeho světa i stane jako zed nade všě hory čtyřidcěti loket. Druhý den moře tak hluboko upadne, jakž je jedva bude viděti. Třetí den mořské tváři, vyražijíc sě nad moře, řváti budú až do nebes. Čtvrtý den vzhoří mořká voda. Pátý den dřievie i všecko býlé z sebe krvavú rosu pustí a toho dne také se všeho světa sbéře sě ptačstvo a každá tvář podlé svého řádu nejědúc ani píc, ale hrozného súdu čakajíc. Šestý den obořie sě domové i hradové i všeho světa stavenie a toho dne od západu sluncě poplovú ohenné řěky až na vzchod sluncě. Sedmý den vztlukú sě skály spolu. Ot nichžto bude vzcházěti zvuk přědivný, jemužto jediný buoh bude rozoměti. Osmý den potřěse sě všeho světa země velmi tak, ež všeliká tvář na zemi letěti musí, na nohách sě držěti nemohúc. Devátý den zrovná sě všeckna země, ež nikdiež hory viděti nebude. Desátý den vyndú lidie z svých jěskyň, v nichžto sě biechu skryli, i budú choditi jako pomámení, sžasše sě, tak že druh k druhu mluviti nemoci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).