[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1v]číslo strany rukopisuzačátek komentované pasážetakkonec pasáže s variantním překladem takto[25]připsáno na konci předchozího folia nad řádkemvariantní překlad psáno[26]korektorem připsáno nad řádkem znovu „jest“, naznačuje změnu slovosledu skrzě proroka: Mt2,6 (Micheecizojazyčný text VI[27]chybně místo V)[28]viz Mich 5,2 A ty, Betléme, země začátek komentované pasážeJudášovakonec pasáže s variantním překladem Judovavariantní překlad, nejsi nikoli najmenšie mezi kniežaty začátek komentované pasážeJudášovýmikonec pasáže s variantním překladem Judovýmivariantní překlad, neb z tebe vyjde vévoda, jenž bude zpravovati mój lid israhelický.“ Mt2,7 Tehdy Erodes tajně zavolav těch[29]škrtnuto mudrcóv, pilně[30] „pilně“ zapsáno i korektorem nad řádkemzačátek komentované pasážepočě jich tázati[31]škrtnuto podtečkovánímkonec pasáže s variantním překladem zvěděti chtěje od nich[32]písař zapisuje „ondnych“variantní překlad začátek komentované pasážečasu {čas[33]}přípisek soudobého korektora hvězdy, kterážto ukázala sě jim. Mt2,8 A poslav jě do Betléma vece[34]korektor doplňuje jotaci: „Jděte začátek komentované pasážea snažně[c]snažně] ſnaſnie sě ptajte o tom dietětikonec pasáže s variantním překladem pilně a ptajte sě o dietětivariantní překlad. A když je naleznete, vzkažte[d]vzkažte] wzkaſte začátek komentované pasážemněkonec pasáže s variantním překladem mi[35]„mně“ škrtnutovariantní překlad, ať {i[36]}přípisek soudobého korektora já přída začátek komentované pasážeklaněti sě budu jemukonec pasáže s variantním překladem pokloním se jemuvariantní překlad.“ Mt2,9 začátek komentované pasážeJižtokonec pasáže s variantním překladem A onivariantní překlad když začátek komentované pasážeuslyšechukonec pasáže s variantním překladem uslyšelivariantní překlad krále, odjidechu. A aj, hvězda, začátek komentované pasážejištokonec pasáže s variantním překladem kterúžtovariantní překlad biechu viděli na vzchod[37]„-u“ připsáno korektorem nad řádkem slunce[38]škrtnuto podtečkováním, přěd nimi jdieše[e]jdieše] gdieſſie, až přišedši začátek komentované pasážestálakonec pasáže s variantním překladem sta[39]„-la“ škrtnutovariantní překlad nad domem, kdež bieše[f]bieše] bieſſie dietě. Mt2,10 začátek komentované pasážeA uzřevše[g]uzřevše] wzrewſſiekonec pasáže s variantním překladem Tehdy vidúcevariantní překlad hvězdu, radovali sú sě radostí velikú velmě. Mt2,11 A všedše[h]všedše] wſedſie do domu, nalezechu začátek komentované pasážeděťátkokonec pasáže s variantním překladem dietěvariantní překlad s Marijí, matkú jeho. A padše[i]padše] padſie, klaněli sú sě jemu. A otevřevše poklady své začátek komentované pasážeofěrováchukonec pasáže s variantním překladem ofěrovalivariantní překlad jemu dary: zlato, kadidlo a mirru. Mt2,12 A odpověd[40]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ začátek komentované pasážepřijemše[j]přijemše] przigemſiekonec pasáže s variantním překladem vzemše[41]psáno -ſievariantní překlad začátek komentované pasážev spáníchkonec pasáže s variantním překladem ve spání[42]na okraji pak další oprava „ve spáních“variantní překlad, aby sě nevracovali k Erodesovi, jinú cěstú začátek komentované pasážesě vrátichu do své krajinykonec pasáže s variantním překladem vrátili se do vlasti svévariantní překlad. Mt2,13 začátek komentované pasážeJištokonec pasáže s variantním překladem Kteří to[43]připsáno pod řádkem, tamtéž připsáno i „kdo víš to“, snad chybněvariantní překlad když odjidechu,

X
csnažně] ſnaſnie
dvzkažte] wzkaſte
ejdieše] gdieſſie
fbieše] bieſſie
guzřevše] wzrewſſie
hvšedše] wſedſie
ipadše] padſie
jpřijemše] przigemſie
25připsáno na konci předchozího folia nad řádkem
26korektorem připsáno nad řádkem znovu „jest“, naznačuje změnu slovosledu
27chybně místo V
28viz Mich 5,2
29škrtnuto
30 „pilně“ zapsáno i korektorem nad řádkem
31škrtnuto podtečkováním
32písař zapisuje „ondnych“
33„-u“ vyradováno
34korektor doplňuje jotaci
35„mně“ škrtnuto
36připsáno nad řádkem
37„-u“ připsáno korektorem nad řádkem
38škrtnuto podtečkováním
39„-la“ škrtnuto
40korektor připisuje nad řádkem „-t-“
41psáno -ſie
42na okraji pak další oprava „ve spáních“
43připsáno pod řádkem, tamtéž připsáno i „kdo víš to“, snad chybně
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).