[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážez Arimatiekonec pasáže s variantním překladem ot Arimatievariantní překlad jménem Jozef, začátek komentované pasážežekonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad i on bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 začátek komentované pasážeTenkonec pasáže s variantním překladem Tentovariantní překlad přistúpi k Pilátovi i prosi tělo Ježíšovo. Tehdy Pilát káza začátek komentované pasáževrátitikonec pasáže s variantním překladem dátivariantní překlad tělo {Ježíšovo}přípisek soudobého korektora. Mt27,59 {Aff}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15h, Lucecizojazyčný text 23c, Iohaniscizojazyčný text 19o) A vzem tělo Josef, obinu je v čisté {v}přípisek soudobého korektora plátno Mt27,60 a položi je začátek komentované pasážev svém hroběkonec pasáže s variantním překladem v hrobě svémvariantní překlad novém, začátek komentované pasážejenžkonec pasáže s variantním překladem kterýžvariantní překlad bieše vytesal v skále; i přivali kámen veliký ke dveřóm hrobovým i odjide. Mt27,61 {Ag}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XVm) A biechu tu Maria Magdalena a druhá Maria, sedíce proti hrobu. Mt27,62 A druhý den, jenž začátek komentované pasážebykonec pasáže s variantním překladem bylvariantní překlad po pátku, snidechu se kniežata kněžská a zákonníci ku Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, začátek komentované pasáževzpomenuli smekonec pasáže s variantním překladem zpomenuli smevariantní překlad, že svódce začátek komentované pasážeonenkonec pasáže s variantním překladem tenvariantní překlad řekl jest ještě živ sa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž začátek komentované pasážestřiecikonec pasáže s variantním překladem ostřiehativariantní překlad hrobu až do třetieho dne, ať snad nepřijdú učedlníci jeho i neukradnú ho a neřkú lidu: Vstal je z mrtvých. A bude začátek komentované pasáženajposlednějšíkonec pasáže s variantním překladem poslednívariantní překlad blud horší prvnieho.“ Mt27,65 Vece jim Pilát: „Máte stráž, děte, ostřiehajte, jakož umiete.“ Mt27,66 A oni odšedše začátek komentované pasážeohradichukonec pasáže s variantním překladem osědli súvariantní překlad hrob, znamenavše kamenem, strážnými zapečetivše.

Matheicizojazyčný text XXVIII.

Mt28,1 {A}textový orientátor (Marcicizojazyčný text XXI, Lucecizojazyčný text 24a, Iohaniscizojazyčný text 20a) začátek komentované pasážeVečer sobotykonec pasáže s variantním překladem Večera sobotniehovariantní překlad, kterýžto začátek komentované pasážezabřěždíkonec pasáže s variantním překladem svítáševariantní překlad v první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrob. Mt28,2 A aj země hnutie stalo se jest veliké. Neb anjel boží začátek komentované pasážesstúpil jest s nebekonec pasáže s variantním překladem sstúpi s nebevariantní překlad a přistúpiv odvalil kámen i sedieše na něm. Mt28,3 A bieše obličej jeho jako bleskt a rúcho jeho bielé jako snieh. Mt28,4 A pro

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).