[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

I přijidechu na miesto, jenž slove Golgata, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad jest miesto začátek komentované pasážepopravištěkonec pasáže s variantním překladem rozhranievariantní překlad. Mt27,34 {O}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15p, Iohaniscizojazyčný text 19n) I dali jemu víno píti s žlučí smiešené. A když okusi, nerodi píti. Mt27,35 {P}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15q, Lucecizojazyčný text 23a, Iohaniscizojazyčný text 19m) A když ukřižovali sú jeho, rozdělichu rúcho jeho los mecíce, aby se naplnilo, což začátek komentované pasážepověděno jestkonec pasáže s variantním překladem jest řčenovariantní překlad skrze proroka řkúcieho: začátek komentované pasážeRozdělilikonec pasáže s variantním překladem Dělilivariantní překlad sú sobě rúcho mé a na rúcho mé pustili losy. Mt27,36 A sedíce ostřieháchu jeho. Mt27,37 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15r, Lucecizojazyčný text 22t, Iohaniscizojazyčný text 19l) začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad vložichu na hlavu jeho vinu jeho napsanú: Tento jest Ježíš Nazaretský, král židovský. Mt27,38 {R}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15s, Lucecizojazyčný text 22pn, Iohaniscizojazyčný text 19k) Tehdy ukřižována sta s ním dva lotry, jeden začátek komentované pasážena pravicikonec pasáže s variantním překladem na praviciechvariantní překlad začátek komentované pasážea druhý na levicikonec pasáže s variantním překladem a jeden na leviciechvariantní překlad. Mt27,39 {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15s, Lucecizojazyčný text 23pn, Iohaniscizojazyčný text 19q) A začátek komentované pasážepominujícekonec pasáže s variantním překladem minující tudyvariantní překlad začátek komentované pasážerúháchukonec komentované pasáže {porúháchu}přípisek soudobého korektora se jemu hýbajíce hlavami {svými}přípisek soudobého korektora Mt27,40 a řkúce: „začátek komentované pasážeVachkonec pasáže s variantním překladem Hahavariantní překlad, jenž zrušíš chrám boží a ve třech dnech začátek komentované pasážezasě vzděláš jejkonec pasáže s variantním překladem jej zdělávášvariantní překlad, spas začátek komentované pasážesekonec pasáže s variantním překladem variantní překlad samého! Jsi li syn boží, sendi s kříže!“ Mt27,41 {T}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15x, Lucecizojazyčný text 23k) Takež i kniežata kněžská posmievajíce se s mistry a staršími začátek komentované pasážepraviechukonec pasáže s variantním překladem řiekáchuvariantní překlad: Mt27,42začátek komentované pasážeJiné spaseny učinilkonec pasáže s variantním překladem Jinéť jest spasilvariantní překlad, začátek komentované pasážesám se spasena nemóž učinitikonec pasáže s variantním překladem samého sebe nemóž spasitivariantní překlad. Jest li král začátek komentované pasážežidovskýkonec pasáže s variantním překladem israhelskývariantní překlad, nechť stúpí nynie s kříže, a věříme jemu. Mt27,43 Úfalť jest v boha, zprosť začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad nynie, chce liť. {U}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15y, Lucecizojazyčný text 23u) Nebť jest řekl, že syn boží sem.“ Mt27,44 A též i lotři, ješto s ním biechu ukřižováni, láli sú jemu. Mt27,45 {X}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15z, Lucecizojazyčný text 23x) začátek komentované pasážeA odkonec pasáže s variantním překladem A otvariantní překlad šesté hodiny tmy učinichu se na všicku zemi až do deváté hodiny. Mt27,46 {Y}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15aa

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).