[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

začátek komentované pasážetakkonec pasáže s variantním překladem taktovariantní překlad psáno skrzě proroka: Mt2,6 (Micheecizojazyčný text VI) A ty, Betléme, země začátek komentované pasážeJudášovakonec pasáže s variantním překladem Judovavariantní překlad, nejsi nikoli najmenšie mezi kniežaty začátek komentované pasážeJudášovýmikonec pasáže s variantním překladem Judovýmivariantní překlad, neb z tebe vyjde vévoda, jenž bude zpravovati mój lid israhelický.“ Mt2,7 Tehdy Erodes tajně zavolav těch mudrcóv, pilnězačátek komentované pasážepočě jich tázatikonec pasáže s variantním překladem zvěděti chtěje od nichvariantní překlad začátek komentované pasážečasu {čas}přípisek soudobého korektora hvězdy, kterážto ukázala sě jim. Mt2,8 A poslav jě do Betléma vece: „Jděte začátek komentované pasážea snažně sě ptajte o tom dietětikonec pasáže s variantním překladem pilně a ptajte sě o dietětivariantní překlad. A když je naleznete, vzkažte začátek komentované pasážemněkonec pasáže s variantním překladem mivariantní překlad, ať {i}přípisek soudobého korektora já přída začátek komentované pasážeklaněti sě budu jemukonec pasáže s variantním překladem pokloním se jemuvariantní překlad.“ Mt2,9 začátek komentované pasážeJižtokonec pasáže s variantním překladem A onivariantní překlad když začátek komentované pasážeuslyšechukonec pasáže s variantním překladem uslyšelivariantní překlad krále, odjidechu. A aj, hvězda, začátek komentované pasážejištokonec pasáže s variantním překladem kterúžtovariantní překlad biechu viděli na vzchod slunce, přěd nimi jdieše, až přišedši začátek komentované pasážestálakonec pasáže s variantním překladem stavariantní překlad nad domem, kdež bieše dietě. Mt2,10 začátek komentované pasážeA uzřevšekonec pasáže s variantním překladem Tehdy vidúcevariantní překlad hvězdu, radovali sú sě radostí velikú velmě. Mt2,11 A všedše do domu, nalezechu začátek komentované pasážeděťátkokonec pasáže s variantním překladem dietěvariantní překlad s Marijí, matkú jeho. A padše, klaněli sú sě jemu. A otevřevše poklady své začátek komentované pasážeofěrováchukonec pasáže s variantním překladem ofěrovalivariantní překlad jemu dary: zlato, kadidlo a mirru. Mt2,12 A odpověd začátek komentované pasážepřijemšekonec pasáže s variantním překladem vzemševariantní překlad začátek komentované pasážev spáníchkonec pasáže s variantním překladem ve spánívariantní překlad, aby sě nevracovali k Erodesovi, jinú cěstú začátek komentované pasážesě vrátichu do své krajinykonec pasáže s variantním překladem vrátili se do vlasti svévariantní překlad. Mt2,13 začátek komentované pasážeJištokonec pasáže s variantním překladem Kteří tovariantní překlad když odjidechu,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).