Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O učení přísahy, kolikrát má býti

Opět súzeno jest zde, že přísežný, maje některú věc přísahú osáhnúti, netoliko potřikrát, ale dvadceti i třidcetikrát nébrž tolikrát, doniž se přísahy dobře nenaučí, zpuosobu přísahy má učen býti.

Přísežný když přisáhá, mohú jemu otázky činěny býti

A usúzeno jest zde, že jako jinému svědku otázky dřieve, než ruku na kříž vloží, mohú se dieti též i přísežnému, dřieve než prsty, stoje mezi čtyřmi lavicemi, ku přísaze zdvihne; ale když již maje otpuštěnie od rychtáře a od svých přísežných, zdvihl by prsty, otázky ani překážky jemu nemohú činěny býti.

Zpuosob přísahy za sluhu, za ženu a za jiného kromě sebe

Zpuosob přisahánie za ženu, sluhu, za svědka neb za jiného, než sám za se: was Cunrad meiner hausfraw, meinen knecht ader meiner gewaltschult gibt, des ist si ader unschuldig das mir goth so helf und das creuz und alle creuzcizojazyčný text, totiž

Kterak přísežný má přisáhati

Zpuosob přísahy přísežného jest tento: „Já beru na svú přísahu, kterúž sem učinil pánu bohu, pánu našemu králi, vám, pane rychtáři, a mým spolupřísežným, že slova ta spravedlivá jsú a pravá“. Od každé přísahy, kteráž má býti před soudem, bude li z milosti propuštěna, rychtáři dostane se 12 hl, písaři dva od toho, ktož měl přisáhati.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).