Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nepřestanú, vzkáže rychtáři, pokuty své zproštěn bude, kterúžto pokutu i s svými pokutami hráči, jakožto jest předpověděno, dlužni budú zaplatiti, a v té straně jako konšel má plnú moc žalovati.

Ktož neb kteříž se počtvrté dopustie proti řečenému přikázaní, den a rok prázden bude města. A my, Hajman z Brodu německého, rychtář Henzlin, Grešel purgmistr a jiní přísežní jihlavští, řečeného přikázanie a ustanovenie od řečených opatrných mužóv, předkuov našich, uloženého, pochvalujem, upevňujem, potvrzujem, pokuty podepsané přidávajíce, aby cožkoli jeden na druhého získal by, rychtář a přísežní bez otpuštěnie aby vzali a na městské potřeby obrátili. A opitie na hru dávané hospodáři nebuď zaplaceno, ale ovšem buď ztraceno. Dály se ty věci léta Páně tisícího třístého čtyřicátého osmého v raném rozmlúvaní v pondělí po sviečkách a potvrzeno v pondělí den svatého Ipolita léta téhož.

O vypověděnciech a o jich pokutách

Chcme jednostajně, úplné radě ustanovujíce, aby žádný vypověděnec z města, kterémuž dáno bývá volenie, jenž slove kurcizojazyčný text německy a česky volenie, aby neb pokutu dal nebo z města šel neb do klády se bral, zvolí li sobě vazbu, aby žádné rychtáři pokuty neplatil, než toliko na milost od přísežných přijat jsa s písařem o vymazánie se smluvil.

O hře služebníkuov a přátel, a o náchlebníciech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).