Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O přísaze podezřelého lúpeže a krádeže

Byl li by kto obžalován z lúpeže neb krádeže a nic by u něho nalezeno nebylo, prostú přísahú se očistí. Pakli po druhé, tehda sám třetí, pakli po třetie, tehda sám čtvrt, pakli po čtvrté, svědectvie žalobníkóv podstúpí.

Kapitula o listech, kdy mohú býti odepřieni a kdy pečet městská má přikládána býti

Ačkoli přísežní užívajícím práva městského k jich skutkuom a ku potvrzení pořiezenie, když bývají prošeni, listuov pod pečetí obecních měšťan sepsaných neměli by odpierati, avšak jestliže by mezi osobami takovými byli by slibové neb smlúvy, kteréž by městským právuom škodily, nebo cti a užitku obecniemu byly ke škodě, takových přísežní nejsú povinni potvrzovat listy městskými.

O listech posielacích

Listové posielací zavření z hodných příčin mohú odepřieni býti a zkaženi od tohoto, pod jehožto pečetí jsú sepsáni. Hlas také živý svědkuov hodných, jakož se jest stalo v přítomnie příhodě, listuom takovým se předkládá, a jest příhoda neb příčina, nebo ten, jenž jest měl list zjednati, psáti Mikulášovi jednaje, z jeho netbanlivosti psán jest byl, protož hlas živý, jest li přítomen, svědkuov hodných takovým listuom bývá předkládán. Ale listuom zapečetěným a svědkuom k jedné straně činícím, mají li předloženi býti sami svědkové od druhé strany provedení, tehda svědkuov hodnost a svornost svědectví a jiní okolkové pilně znamenaní

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).