Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<338v339r339v340r340v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jednoho věrdunku rychtáři k záplatě podnikne.

O měrách

Přísežní každého miesta dlužni jsú při kupectvích a měrách a jiných všelijakých věcech, kteréž slušejí k obecniemu dobrému a pokoji, věrně řéditi s rychtářovú pomocí. Což by pak koli zřiedili obyčejem předřečeným, nižádný jiný v to se některak neuměšujte k změnění neb odpierajíce, a kterúžkoli pokutu na ty věci ustavili by, ta od přestupitelóv ustaveni buď placena.

Práva pivovarníkóv

Ustavujem, aby žádný z pivovarníkóv ty časy, když vaří jedno pivo, jiných nesměl vařiti, leč by se vařenie spilka ovšem skonalo v jednom pivovaře, aby oheň byl ostřiehán a piva vařícím aby se škody nedály.

Fentovánie pro dluh

Ustavili jsme, aby žádný věřitel neb hospodář, když muž otejde nebo ač umře, postlání a těch věcí, kteréž k stolu příslušejí, ženě nemohl fentovati.

Již jest konec, budiž Bohu chvála, čest, amen. Anno Domini 1490.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).