Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nápodobném.

Přisáhá li kto celú rukú

Ktožkoli pěti prsty, t. celú rukú před soudem zdvihna neb na kříži, ne z pychu, ale z nepaměti aneb jiné netbanlivosti, učinil by přísahu, poněvadž větší počet zavierá v sobě menší, téžť jest jako by dvěma prsty přisáhl, ani za zle přisáhajícieho má jmien býti, ač však zpuosob přísahy dobře jest zachoval. Pakli protivník vymiení, holungcizojazyčný text ztratil jest a znovu, jakož jest obyčej, přisáhne.

Kterak zpuosob přísahy má předložen býti

Řečník přísežný má jej zpuosobu přísahy před přísežnými a v přítomnosti slyšenie protivníka, t. súpeře, naučiti, a má vždy v tom zpuosobu pře, o kterúž má přisáhati, některak tknúti, a muož také ten, jemuž se přisáhá, řečené naučenie, bylo li by nedostatečné, sám skrze se neb skrze řečníka svého rozumně napraviti.

O duovodu přísahy

Ačkoli nenie bezpečné komu učiniti proti své přísaze, aniž také rychtář a přísežní, aby žalobníci nezdáli se býti křiví přísežníci, žádnému nemají dáti návěštie činiti proti své přísaze. Avšak byl li by kto narčen súdně, že nezachovává přísahy, jenž jest nebezpečno věčnému spasení, takové žalobě má býti žalobníku spravedlnost prostě odepřiena.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).