Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

potřebieť jest tomu, jenž přísahu má činiti, pilně zpuosobu přísahy na paměti jmieti, aby pře neztratil.

Opět ač by přisáhající v zpuosobu přísahy jmenoval toho, jemuž přisáhá, jménem nebo příjmiem pochlebným některým, jakožto Martínkem neb Janíčkem, poněvadž on se takéž jmenoval, dobřeť přisáhá, nébrž pak by jej jmenoval Martinem neb Janem, ačkoli on jmenuje se jménem pochlebným s umenšením, ještěť dobře přisáhá, nebť nebývá člověk křtěn jménem umenšeným velcizojazyčný text umenšujícím, i. diminutinocizojazyčný text.

Opět ač by ten, jenž přisáhá, řekl, z čehož mě tento viní, ukáže naň a přidávaje kterakýmkoli jménem křesťanským jmenoval by jej, nežli se ten jmenuje, jemuž přisáhá, toliko když to přidá, neb kterýmkoli jménem křesťanským jmenuje se, ještěť dobře přisáhá. Pakli naprosto přisáhá, jmenuje jej Petrem, poněvadž ten, jemuž přisáhá, jmenuje se Pavlem, zleť přisáhá a padá v při.

O přísaze na kříži

Ač by řečník, uče přisáhajícieho, předpověděl jemu v přísaze německy, řka elew creuzcizojazyčný text skrze tu čtenu e, a on jeho následuje řekl by allew creuzcizojazyčný text skrze tu literu a, dobřeť přisáhá, leč by jemu přísežní přikázali pod zatracením pře, aby nejmenoval, a pakli by ten, ktož přisáhá, řekl elewcizojazyčný text skrze e, dobřeť přisáhá, neb následuje svého řečníka. A pakli by řečník řekl allewcizojazyčný text a ten, jenž přisáhá, řekl by ellewcizojazyčný text, tehda zdá se, že zpuosob ruší.

O přísaze pro vraždu

Ačkoliv v žalobě z vraždy jmenováni byli by žena, děti, bratřie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).