Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O pokutách psancóv pro vraždu

Ktož by pro vraždu zapsán byl, když se rok a den dokoná, nikoli do města nevcházej, dokudž kopy městu nedal by, a v zboží zapsaného, kteréž jest pozuostavil, má rychtář třetí čest, žalobníci třetí čest a žena zapsaného s dětmi třetí čest mají. Pakli by ženy a dětí nebylo, týž třetí diel neb částka od rady města nebuď vzata, ale na kostelní a cest opravy má obrácena býti.

O pokutách psancóv pro rány

Zapsaný pro rány lapen jsa v městě pro vjitie do domu 10 a pro vyjitie z domu 10 funtóv dá pokuty, to jest 6 kop a puol druhého věrdunka, z nichž žalobník třetí čest, rychtář třetí a město třetí diel jmieti bude.

O pokutě střelby, ktož by s napatým

samostřielem aneb s vytaženým lučištěm v městě k bitvě běžal, dá rychtáři pokuty 60 gr. a městu puol třetieho věrdunka.

Pokuta pro vytrženie meče v trhový den

Ktož by koli přemožen by, že v trhový den meč ke zlému nětčemu vytrhl, rychtáři 3ho věrdunka a městu 60 gr. dá pokuty, nebo většie hanba městu bývá.

O pokutě ortel štrafujícieho

Ktož by nález od přísežných spravedlivě vynesený směl štrafovati, dá pokuty 15 hřiven, z nichž třetina rychtáři a dvě česti městu, nebo většie přestúpenie jest proti městu.

Znamenaj, že od nálezu nespravedlivého nebo i od spravedlivého skrovnými slovy s kázní a s odpuštěním snad bez pokuty slušné jest odolati se, jinak pro bázeň pokuty soudiece se nesměli by se k vyšiemu vyslyšení nebo k vyšiemu právu odolati. A již řečená pokuta má býti placena od těch, ktož se odolávají v soudu slovutném, jakožto v některém městě, kdež jest hojně múdrých lidí. Ale chudí a sprostní v veských soudech soudiece se jestliže by odolali s pychu od nálezu spravedlivého, vedlé počtu přísežných toho soudu miesto každého přísežného zaplatí 72 malých haléřóv, pakli by odvolající peněz nejměl, jazyk ztratí.

O pokutě falešného svědectvie a rúhanie

Za pokutu falešného svědectvie neb rúhanie platí se 100 gr., v těch město má třetí diel, a to, ač rúhanie stalo se jest súkromě a v lehké při. Ale bylo li by to zjevně, má placena býti pokuta.

O pokutách kramářských vah

Pokuta váhy a miery: Bude li lapen jednú, dá 100 gr., po druhé dá 2 hřivny, pakli po třetie, dá 10 hřiven. Prvnie pokuta slušie samému rychtáři, ale dostane li se druhá neb třetie, odtud třetina městu a 2 česti rychtáři slušejí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).