Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

na přísežné přísluší.

O ušlechtilých údech

Ktož by koli druhému ušlechtilý úd uťal neb uřezal neb vyvrhl, jakožto oko, nos, jazyk, ruku, nohu neb některý tajný úd, a obviněn by byl, sám čtvrt s muži hodnými na kříži se očistí. Pakli přísahy neprovede, pokutu 14ti hřiven podstúpí, z nichžto 10 dostane se ochromenému, rychtáři tři, přísežným jedna. A ochromí li kto úd který druhému neb ohyzdu učiní mečem, nožem, dřevem neb kamenem neb jinú kterú přípravú a bude li se chtieti očistiti, sám třetí na kříži přisáhne. Pokuta za ušlechtilý úd jest pět funtóv a smlúva neb složenie škody od starodávna má šacována býti k 10ti kopám, z nichž 7 uraženému, rychtáři dvě a městu jedna má se dostati.

O pokutě modřin

Pro zbitie až do modřin rychtáři má zaplacen býti funt a zabitému dva, a kolik jest ran v počtu, tolikrát platí se pokuta předřečená.

Ktož se samého ochromí chtě

má od města puzen býti pod ztracením hlavy a tak rychtáři jest dosti učiněno.

O pokutách manželských

Žena nemuož viece soudem muži svému ztratiti než tři haléře, a chce li rychtář, to muož od nie vzieti.

O pokutách psancóv pro vraždu

Ktož by pro vraždu zapsán byl, když se rok a den dokoná, nikoli do města nevcházej, dokudž kopy městu nedal by, a v zboží zapsaného, kteréž jest pozuostavil, má rychtář třetí čest, žalobníci třetí čest a žena zapsaného s dětmi třetí čest mají. Pakli by ženy a dětí nebylo, týž třetí diel neb částka od rady města nebuď vzata, ale na kostelní a cest opravy má obrácena býti.

O pokutách psancóv pro rány

Zapsaný pro rány lapen jsa v městě pro vjitie do domu 10 a pro vyjitie z domu 10 funtóv dá pokuty, to jest 6 kop a puol druhého věrdunka, z nichž žalobník třetí čest, rychtář třetí a město třetí diel jmieti bude.

O pokutě střelby, ktož by s napatým

samostřielem aneb s vytaženým lučištěm v městě k bitvě běžal, dá rychtáři pokuty 60 gr. a městu puol třetieho věrdunka.

Pokuta pro vytrženie meče v trhový den

Ktož by koli přemožen by, že v trhový den meč ke zlému nětčemu vytrhl, rychtáři 3ho věrdunka a městu 60 gr. dá pokuty, nebo většie hanba městu bývá.

O pokutě ortel štrafujícieho

Ktož by nález od přísežných spravedlivě vynesený směl štrafovati, dá pokuty

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).