Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

promluvených

Ktož by druhého před přísežnými nazval kacieřem a on by toho neslyšal, 10 funtuov haléřuov dá za pokutu, že jest radě neodpustil, t. neuctil rady, z nichžto třetí čest rychtáři a dvě městu zpraveny budú. A jestliže nazvaný kacieřem nazuove jeho zase kacieřem, skrze to ten, ktož nazývá, pokuty takové neb viny slušné neujde. Opět ktož jiného před suodem kacieřem nazuove ku příkladu něčiemu zaplatíť funt malých desetníkuov neb haléřóv za pokutu.

O pokutách soudných

Pokuta ztracenie, hollungcizojazyčný text totiž, jest 12 malých, jenž činí 1 groš, a tato pokuta jest najmenšie rychtářská neb soudná, kromě zavitých soudóv, kdežto přísaha pokuty má 60 malých totiž haléřóv.

O pokutách, ktož by řekl přísežnému „lžeš“

Ktož by řekl, že by přísežný lhal, ač by pak i dřieve úřad přísežného jměl, a biřice neb posla od přísežných po něho neb o základ poslaného téhož bíti neb rváti směl by, má přísežné ukojiti, t. má jich prositi, a pro taká přestúpenie dá pokuty 10 funtóv, t. jest úplně 30 funtóv malých haléřóv.

O pokutách přisáhajících

Jestliže by ten, ktož přisáhá, o jednu summu peněz činil tři přísahy, padne li v jedné, ve všech třech zdá se padnúti. A nebyl li jest soud zahájený, zaplatíť rychtáři groš za pokutu za každú přísahu. Opět ač o tři summy peněz činí tři přísahy, pokazí li jedné, za jednu toliko dá pokutu předjmenovanú.

Opět má li kto sám třetí přisáhati, poblúdí li jeden v přísaze, toliko za jednoho pokutu zaplatí, ačkoli všicku při ztratil jest.

Opět ač by řečník nebo ten, jenž má přisáhati, zpuosobu přísahy před soudem nevypravil by, skrze to ani pře ztratí, aniž ku pokutě jsú zavázáni. Ač by kto bez rozkázanie zdvihl prsty aneb na kříž vložil před přísahú, nebo sňal po přísaze, skrze to pře neztratí, než rychtáři zaplatí 1 groš pokuty. Opět ač by kto od soudu a přisáhal skrze smlúvu přátelskú odšel by, ještě rychtář pokut příslušejících dosáhne. Opět ač by ten, ktož má přisáhati, ovšem chtěl přiséci, má býti dopuštěn.

O pokutě krádeže

Vzdí li se rychtáři, že by skrze sepřenie pře mezi žalobníkem a obžalovaným skrze smlúvu učiněnú obžalovaný zproštěn byl přísahy, oba dva muož ku přísaze přihnati, aby o své pokuty zklamán nebyl. A poblúdí li jeden z nich neb oba, tehda přísežní při tom znamenajíce osoby a okolky neb příčiny pilně pomyslé.

A znamenaj, že

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).