Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kterýmž by byla zhynula u toho, jenž jé pójčil, proto ten, ktož jest věc pójčenú přijal, nebude viněn. Z tohoto mohú býti vzati rozliční ortelové, o nichž časté otázky bývají pro věci pójčené.

O pojičkách koní zvláště

{odsouzena pře o pojičkách}marginální přípisek mladší rukou Usúzeno jest konečně: pójčí li člověk druhému darmo koně a ztratí li jej na cestě, má jej zaplatiti, nebo měl jest toho pilnějie ostřiehati nežli svého vlastnieho, aneb nežli by byl jeho vlastní. {umře li nemá placen býti}marginální přípisek mladší rukou Pakli přirozenú smrtí umře, když toliko od jiezdného nad obyčej svévolně nebyl by unaven, nemá placen býti. {výminka}marginální přípisek mladší rukou Ale z hodné neb nuzné potřeby ač by jezdec kuoň usmrtil, jako ač by vězenie nebo nebezpečenstvie života chtě utéci, nutil jest kuoň k přílišnému běhu a bodl, má jej zaplatiti.

Má však pilně znamenáno býti při takých pojičkách koňských, {výstraha}marginální přípisek mladší rukou zdravý li kuoň čili nezdravý a mdlý prosíciemu pójčen byl by, nebo vedlé toho umře li kuoň na cestě, přísežní k vznesení soudu opatrně pomyslé, má li býti placen čili nic.

Opět ač by kuoň na peniezech najatý na cestě ztracen byl, nebuď placen. {Kuoň najatý nebuď placen}marginální přípisek mladší rukou Pakli by nad moc {výminka}marginální přípisek mladší rukou bez nuzné potřeby některak dobrovolně byl unaven tak, ač by umřel, tehda má zaplacen býti.

Opět ač jeden druhému pójčí koně pod tiem slibem: pójčujíť tobě koně svého na dva dni do tvého pluhu pod tú výmienkú, aby mi také do mého pluhu za druhá dva dni svého koně pójčil, což by se koni tak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).