Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<81v82r82v83r83v84r84v85r85v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jemužto práce již pravý rozum dala, že odolati Fridrikovi nikakž nemóže, skrze zjednánie některých lidí řečí ukládaných přijel k němu do Kunic, a takž potom od toho času byli jsú svoji přietelé. Toho léta byla jest v slunci jako některá pokaza a ihned potom znáním jistým byl mor velmi veliký.

Léto Božie tisíc sto osmdesát a sedm Fridrik se všemi pány své země, z biskupem Jindřichem, s opaty a s jinými žákovstvem k ciesařovu dvoru byli povoláni. A tu jest sněm veliký měl, jemužto sinoduscizojazyčný text latině dějí.

{V Jeruzalemě křesťané zbiti}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto osmdesát a osm město jeruzalemské od pohanóv bylo obleženo a potom i obdržáno, proněžto mnoho křesťanstva skrze žoldána bylo zmordováno.

{Dobrý Jindřich}textový orientátor

Toho léta, točíš tisíc sto osmdesát a osm, Jindřich když marchy držieše tu stran Labe a podlé Labe, hrabie z Trangramida řečený nemaje dětí, když byl najprvé kostel svatého Štěpána udělal v Tangermundě, vida, že město Stendal tak řečené prospievá a lepší sie, založil tu kostel svatého Mikuláše a kostely jiné i vsi i města obrátil a přichýlil jest k němu a učinil v něm dvanádcté kanovníky. Ten jistý kostel Kříže Božieho dřévem a dobrým dielem neb částkú hlavy svatého Bartoloměje a jinými svátostmi i klénoty mnohými okrásili, jest od súzenie i od práva helebeřstadenského svoboden učinil. A tak na každý hody pro náboženstvie v hedvábný kápi mezi kanovníky býval.

O smrti Fridrikově a o Kunrátově po něm i o jeho smrti i o jiných mnohých přieběziech mezitiem českých

{Ciesař do Jeruzalema jel}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto osmdesát a devět Fridrikus ciesař slavný římský svého ciesařstvie léto třidcáté a třětí a královánie třidcaté a osmé vzem kříž, zjednav potřebu všicku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).