Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<122r122v123r124r124v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v pivniciech plno vody byla.

Léto Božie tisíc tři sta devadesát a čtyři král Václav byl jat na svatého Stanislava ot pánóv zemských a puštěn po patnádcti nedělech a to zjednal kněz Jan bratr jeho vévoda gerlický. Léto Božie tisíc tři sta devadesát a devět den svatého Mikuláše shořalo mnoho oděnie i jiných věcí mnoho na rathúze v Starém Městě praském. Et sic est finis kronice istius per me Johannem Tschauderman nationem de Brúmov post Náchod tria milaria. Et est finita anno Domini 1466 sabbato post festum Corporis Cristi. Amen.cizojazyčný text

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).