Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<62v63r63v64r64v65r65v66r66v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vnitřnie tvárnost vláští krásu odtud béře v tom někakém podobenství: jakož tvář tělesná projesní sě v utěšení, takež i duše, zahřejíc sě v boží milosti a projesniec v tom tak libém utěšení, bude krásná duchovní krású. Z toho s Bohem vláštieho ochotenstvie byla j’ tvář Mojžiešova také světlo, taký blesk vzala, ež nemohli naň zřieti bez přikrytie lid obecný. Protož ač ta ščastná chvilka byvši, i pomine toho tak zvláštieho v Boze utěšenie, ež tělo poddané porušení obtěžije duši, však ta slavnost a ta chvála duši vzdy ostane, ješto j’ tu vzala, leč by hřiech smrtelný umrtvil duši. Ale ožila li by duše z hřiechu toho, opět by svú slavnost jměla jako i dřéve. Anižť jest div, ežť ta chvála a slavnost vzdy ostane v duši, ač ono navštievenie božie i pomine. Ano ktož učiní hřiech smrtelný, ten účinek mine, ale vina a to šeředstvie v duši, ješto j’ jí přišlo účinkem hřiecha, nemine, donidž jie oheň pokánie neb božie milosti aneb čistce onoho světa neočistí. A když jest hřiech té moci, ež, ač ten skutek mine, v němž hřiech byl, však nemine v duši ta šeřednost, ješto j’ jí přišla skrze účinek tohoto hřiechu: tehdyť jest ovšem silnějí dar také božie milosti. Die svatý Pavel: Kdyžť jest hřiech tak silen, velím viece tak veliká božie milost. Toť miení svatý Bernart řka: Když kto boží milostí jsa zapojen, svú myslí sebe až zapomena, vešken vstane a vejde v Bóh, tak, ež Boha sě přidrže, jeden s ním duch bude, blaženým jej řkú a svatým, komuž něco takového v tomto smrtelném životu někdy, anebo jednú, a tož ač i v popadky v malítkú chvilku jako v mketnutí zkusiti j’ dáno. Aj, ežť die, ež jej skrze jedinké to pochutnánie neb té božie milosti mketnutie v srdci viec jej die blaženým! Neb skrze to viec ostane duši slavnost a chvála. Pomoziž i nám hubeným té své milosti, Hospodine! Amen.

Skonávají sě kázanie o svatých, počemše od svatého Ondřeje až do hromnic, jakož na těch

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).