Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<252v253r253v254r254v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

písmě tak často a na mnohých miestech, abychom vzdy majíc své dóstojenstvo na paměti, stud k hřiechu jměli a podobně k svému dóstojenství život vedli. Neb čím sě kto mní zavrženějším, tiem často bydlí netbavějie. Protož máme sě skrz to u vláští milosti rozchutnati, ež jsme nazváni synové boží. A nejen jmenem, ale dal nám moc, abychom mohli býti synové boží, věřiec ve jmeno Syna božieho, přirozením jediného pána našeho Jezu Krista. A protož v tom úmysle, v té žádosti modliti sě Bohu jako Otci svata j’ modlitva a činí svaty takové modlitevníky.

Jest pak světějšie modlitva, ješto pochodí z úmysla toho a v té žádosti od sbožné duše, ješto j’ již raněna milostí čistého chotě nebeského. A mohu řéci, že j’ světějšie; neb ktož zří k Bohu jako k Otci, ale k dědičstvu z toho čáku jmaje, své pohody hledaje od Otce, aby jměl blažený život […]text doplněný editorem protož většieť jest Boha jako choti svého milovati, neb čistá chot, duše čistá, když rozejže ji milost k Synu božiemu, jako k choti čistému a velebnému, nic jiného nemiluje [nic]text doplněný editorem nežádá, nic nemyslí užitka svého jediné, aby jměla choti svého, vzdy naň zřela bez přiekazy. A ač žádá královstva nebeského, to [jen]text doplněný editorem proto, aby svého choti jměla již bez záslony a [bez]text doplněný editorem přiekazy, jediné v [něm]text doplněný editorem svú útěchu kladúc všicku. A zatiem ač bude zde trpěti něco někakým božím přepuštěním, proto sě od choti svého nerozpáčí; jako chot věrná, ač by [ji]text doplněný editorem i urazil milý jejie, [však]text doplněný editorem by s ním vzdy ráda [byla]text doplněný editorem, a to má za najvětší smutek, za najvětší túhu choti milého neviděti. Protož jest, jakž [die]text doplněný editorem i Písmo, ež otce i mateře ostane člověk; takež ačť jest svatá modlitva, ješto z té milosti jde, [ješto…]text doplněný editorem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).