Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<61v62r62v63r63v64r64v65r65v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poslušenství, ktož slúžie jiným, od nichž potřebu mají, neb ktož pod svým obmyslem jiné jmají, pracijte věrně, nechtějte všichni dřéve času létati u vysokých věcech, ažť Bóh i dá, když chtieti bude, příčinu k tomu! Pravie knihy dekretálnie, když biskup jeden chtěl vzdáti biskupstvie, nechtě jím obvázán býti, aby mohl svoboden býti k tomu životu spatrnému, nedal mu papež řka: Kto je vie, přijme li tě Kristus k svým nohám jako svatú Maří Mandalénu, když proň nechceš s Martú pracovati? I těchť úmysla ne všech chváli, ješto majíc podobnú službu, chtiec nebýti obvázáni, obvieží sě chudobú, ež tak velikú přiekazu budú jí jmieti k pokojnému náboženství, jako dřéve, aneb snad větší. A někdy snad ta chudoba přemóž, ež budú pochlebovati, aby dávali, a u veliké sě svatosti ukazovati lícoměrně, a ež jim ne tolik dávají, jakož by chtěli, ke mnohým budú mrzkost jmieti a vrtříc na ně, ež jsú tak skúpi. A ti, ješto z práva jste v jiných poslušenství, střezte sě zlého ducha oklamánie, byť vás nezavedl pod dobrého podobenstvím, ež by sobě volni býti chtěli, aneb pak v blud, když by inhed z mladu po těch stáli vysokých věcech. Slýchalť sem, anoť právě do něterých žen i muží divné bludy a oklamánie, ješto mnívali, by to bývalo to duchovních vláštie navštievenie, ano jiné. Protož to sbožie, k němuž ponenáhlu přicházejí, trpnějšé bývá. A když Bóh uzří, ež kto dosti pracoval v šlechetnosti, zpósobíť, jakž ráčí, pokoj toho a uklidnost, komuž chce dáti té duchovnie pravé pochotnosti zakusiti. Třetie příprava k tomu životu spatrnému upřiemá a veliká žádost, v pravdě boží a v milosti poznánie jmieti. Upřiemá řku pro tu útěchu, ješto j’ v Boze a v tom pochotném spatřování duchovných věcí, ale ne, by chtěl skrz to od lidí daróm aneb chvále. A veliká; neb veliká j’ věc to, a jest v tomto životu jako svrchovánie a onoho života počátek. Neb tu svú vláští milostí navštěvuje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).