Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nými ne podlé zřiezenie [bo]text doplněný editoremžieho, ten, ež má Boha [n]text doplněný editoremad sebú, protiví sobě. Ale ať nezajdu z úmysla dále, navraci sě a řku: Bóh, jeuž andělé slúžie, jem[u]text doplněný editoremž jsú poddáni moci všec[k]text doplněný editoremy, byl poddán, poslúchal matky a Jozefa jako otce. A tak jinak byl s dievkú svatú, než i s anděly; jinak, než kdy byl neb bude s kterými svatými. Aj, kakť jest s ní vzdy byl Hospodin! Najprvé tak s ní byl, že j’ ji učistil, posvětil dřéve, než se j’ narodila, donidž byla v své matky břichu. A potom jie tak ostřiehal, ež i najmenší hřiech jie nepoprznil, a svázal v ní podnět hřiechu. A pak, když počala synem, tak v ní pohasil ten podnět hřiechu, ež jest nemohla i hřešiti. Neb jsa tak s ní Bóh, vše tělo jejie, všicku duši ve všech mocech tak ušlechtil a učistil, ež z jejie čisté krve vzal tělo sobě, v němž jest jeden v osobě Syn boží i syn matky své, dievky svaté, Bóh i člověk. Duše s tělem v člověku nenie tak spojena, jako j’ božstvie s člověčstvím, ješto j’ syn boží v životu své matky přijal. Neb duši s tělem smrt rozlučije, ale božstvie nemohla j’ smrt ani od těla již mrtvého, ani od duše odlúčiti. Jakož bylo božstvie v duši s otci svatými, když sšel do těch pekelných krajin spasitel světa, tak bylo i v tom mrtvém tělu v rovu, ješto j’ vzal byl z tvého těla.

Požehnaná ty v ženách. Lid starý jměl mezi ženami za prokletie, kteráž plodu nejměla, a to byla mezi ženami požehnaná, ješto plod jměla. Ale dievka svatá již v někakém obnovení Duchem svatým vidieše to, ež nic nenie před Bohem to prokletie, ale duchovnie neplodnost v šlechetných a v dobrých činech jest prokletie. Protož než by byla ztratila panenstvo, chtěla jest radši toho požehnánie k tělesnému oku oželet[i]text doplněný editorem a nejmieti plodu. Dal j[í]text doplněný editorem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).