Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[249v]číslo strany rukopisujinými[lq]jinými] nymy ne podlé zřiezenie božieho[lr]božieho] zijeho, ten, ež má Boha nad[ls]nad] ad sebú, protiví sobě. Ale ať nezajdu z úmysla dále, navraci sě a řku: Bóh, jemuž[lt]jemuž] geuzz[167]slovo a rozhraní dvou řádků andělé slúžie, jemuž[lu]jemuž] gemzz[168]slovo na rozhraní dvou řádků jsú poddáni moci všecky[lv]všecky] wſeczy[169]slovo na rozhraní dvou řádků, byl poddán, poslúchal matky a Jozefa jako otce. A tak jinak byl s dievkú svatú, než i s anděly; jinak, než kdy byl neb bude s kterými svatými. Aj, kakť jest s ní vzdy byl Hospodin! Najprvé tak s ní byl, že j’ ji učistil, posvětil dřéve, než se j’ narodila, donidž byla v své matky břichu. A potom jie tak ostřiehal, ež i najmenší hřiech jie nepoprznil, a svázal v ní podnět hřiechu. A pak, když počala synem, tak v ní pohasil ten podnět hřiechu, ež jest nemohla i hřešiti. Neb jsa tak s ní Bóh, vše tělo jejie, všicku duši ve všech mocech tak ušlechtil a učistil, ež z jejie čisté krve vzal tělo sobě, v němž jest jeden v osobě Syn boží i syn matky své, dievky svaté, Bóh i člověk. Duše s tělem v člověku nenie[lw]nenie] nanije tak spojena, jako j’ božstvie s člověčstvím, ješto j’ syn boží v životu své matky přijal. Neb duši s tělem smrt rozlučije, ale božstvie nemohla j’ smrt ani od těla již mrtvého, ani od duše odlúčiti. Jakož bylo božstvie v duši s otci svatými, když sšel do těch pekelných krajin spasitel světa, tak bylo i v tom mrtvém tělu v rovu, ješto j’ vzal byl z tvého těla.

Požehnaná ty v ženách. Lid starý jměl mezi ženami za prokletie, kteráž plodu nejměla, a to byla mezi ženami požehnaná, ješto plod jměla. Ale dievka svatá již v někakém obnovení Duchem svatým vidieše to, ež nic nenie před Bohem to prokletie, ale duchovnie neplodnost v šlechetných a v dobrých činech jest prokletie. Protož než by byla ztratila panenstvo, chtěla jest radši toho požehnánie k tělesnému oku oželeti[lx]oželeti] ozzelet a nejmieti plodu. Dal jí[ly]] g

X
lqjinými] nymy
lrbožieho] zijeho
lsnad] ad
ltjemuž] geuzz
lujemuž] gemzz
lvvšecky] wſeczy
lwnenie] nanije
lxoželeti] ozzelet
ly] g
167slovo a rozhraní dvou řádků
168slovo na rozhraní dvou řádků
169slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).