Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

utiekala, děťátko tělesně odchovala, obyčenú dětem pohodu činiec jemu a srdce svého náboženstvím vzdy proto zřéc k božství jeho. A protož i řku: Plna i byla všie šlechetnosti. Plnost jměla viery, nadějě i milosti, plna byla rozšafné múdrosti, ve všem hodují smiernost držala, sílu mysli jměla, spravedlnosti sě držala ve všem. Aj, múdré jejie rozšafnosti, kakť jest lepšie vážila dráže! Netbala j’ slúti od lidu požehnanú, by chtěla plod s mužem jmieti, [c]text doplněný editoremhtiec plnějšie od Boha vzieti požehnánie, když [b]text doplněný editoremy čistotu v panenské ceosti zachovala. Ve všech [s]text doplněný editoremvých činech, v řeči i v [m]text doplněný editoremyšlení skrovnost a hoují držala mieru, ni v [č]text doplněný editoremem neupřielišila, ničež méně, než jí slušalo, [ne]text doplněný editoremučinila; a tak vše do nie [šl]text doplněný editoremechetnost byla. Viz, zda[li]text doplněný editorem jest nebyla síla mysli [je]text doplněný editoremjie, ež v tak velikém [pro]text doplněný editoremtivenství, v tak veliké [ža]text doplněný editoremlosti u Veliký pátek že j’ tu nic nemúdře, nic bezpřémně neučinila. I v oné veliké své radosti, když od anděla pozdravena a k takému přišla dóstojenství, ež mateří volena synu božiemu; když uzřela, že j’ ona sama ta dievka, ta čistá a mladice, jíž jest blahala často v svém srdci, která to bude, když čtla v proročství, ež dievka počne i porodí syna a bude s námi Bóh: však pokoru sdržala silně, až nevědě – die svatý Bernart –, čemu sě jest diviti viece, syna li božieho tak veliké dobrotě, že j’ ráčil pro ny člověkem býti, tělo z panenské krve v svú osobu vzieti, čili té panny dóstojenství a v tom dóstojenství tak silné pokoře. Mateří Bohu vzvolena a praví sě dievkú jeho; veš svět skrze ni opraven, a jde pokorně, aby poslúžila starší své přietelnici v omladciech jejie, ale před Bohem velím k menší. Mělať jest také i spravedlnost, jsúc poddána zákonu, i svým starostám a potom i muži svému. Nediv sě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).