Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

lod požehnaný nebyl by […]text doplněný editorem plod jejie, by vzal tě[lo]text doplněný editorem z nečisté krve. Neb ač [by]text doplněný editorem to mohl podlé svého všemohutstvie, však jest slušné a hodné to bylo, aby ovšem z čisté krve bylo to tělo tak čistého. Protož svatá Elžběta rozuměla j’, ež jakož slunce v svém kruhu v sobě světlejšé jest, než v těch poprslciech, ješto jdú od něho, tak tvój plod nad tě. A tak ji mateří nazývala pána svého, ale v té srdečné radosti vidúc svú přietelnici, ješto j’ ji znala u veliké šlechetnosti a proto srdečně milovala, netbala řádu. Uzřevši ji tak velikú milostí darovanú, řekla i diviec sě i u vděčnosti z toho Hospodinu: Požehnaná ty v ženách. A pak jako po poprsl[ci]text doplněný editoremech k slunci přišedši, [od]text doplněný editorem něhož to osviecenie, [ř]text doplněný editoremekla: I požehnaný plod břicha tvého. A kto móž neřku vypraviti, ale obmysliti požehnánie plodu toho? Neb ten plod jest požehnánie přinesl všemu světu, smrt zrušil, život opravil, cěstě k spasení naučil, posilu dává na té cěstě a jest Bóh na věky požehnaný, Jezus Kristus, jenž kralije s Otcem i s Duchem svatým v jednom božství etc.cizojazyčný text

Na svatého Ambrože řeč.

Vizte, bděte a modlte sě! Kristus, jakož pokládá svatý Marek, praviv, co zlého na svět příde, řekl tato tři slova, v nichž, ač jsú i krátka, záleží plnost svrchovánie zde v svatosti. Neb prvé táhne od bludu; druhé, abychom dobrého nebyli prázdni, ponúká; a třetie vzdvihá člověka v svatost. A ež svatý Ambrož byl jest zvláště pílen toho trého, hledaje pravdy v Písmě, bdě protiv křivdě a v modlitvách hlédaje Boha, vzal sem na jeho den ta tři slova, o nichž bych pomluvil něco. Neb ta slova padla jsú v srdce svatému Ambroži jako v dobrú rolí a přinesla ovoce mnoho a užitka.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).