Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ona v mysli jiskerka ubádá, za sě to opovrhú jiným mysl vneprázdniece, a duch vdechnutie božieho pohašijí. A tak zahynú, nepřijmúce těch rozličných božích poslóv.

Druhé sem řekl, ež uslyšiec k sobě ty božie posly, máme sě rozmysliti, převrci myslí o tom, co nám pravie ti poslové, hodné li jest k tomu přistúpiti, rozmysléc sě na krátkost tohoto života, na dlúhost věčnosti; na muky pekelné a na radost nebeskú; na boží spravedlnost a na jeho velikú milost k těm, ktož hlédají jie.

Třetie tak sě rozmysléc, máme svú vóli přidati k vóli boží, ješto nám ji ti poslové boží ukazují, a řkúc: Vše j’ pravé, co j’ k nám mluvil Hospodin. Buď v nás svatá vóle jeho. Lépeť jest slúžiti Bohu, nežli světu. Ale ty vystřiehá Jeremiáš, ješto tak přistúpie k vóli boží, aby sě neodvrátili, a die: Hlédaj a věz, co jsi učinil, točíš co jsi slíbil komu kto. Jsme v obecném slibu, ješto jsme veň na křtu vnikli; jsme lidé malá věc protiv Bohu, a Bóh ovšem veliká věc, neluďmež malí tak velikým! Odřekli jsme sě ďábla, točíš hledati pomoci jeho čáry, kúzly, léky kostelem zapovědnými, i všech takových věcí, ješto jsú protiv Bohu ďábelskú purností; slíbili jsme držeti pravú, obecnú křesťanskú vieru, z niež máme v Boze naději jmieti a Boha nade vše milovati. Jsú pak, ješto i nad toto obecné zalibují sliby Bohu, z něhož větší čest a chválu budú [jmieti]text doplněný editorem, když slib sdržie, čistotu neb chudobu neb poslušenstvie zalíbiec zvláště, neb sě něčeho pro milost boží odpovědúc. Ale toť vzdy právi: Lépe takových věcí neslibovati zvláštích, než po slibu za sě jíti.

Čtvrté sem řekl: Když pak slyšav božie poselstvie člověk, rozmysle sě srozuměje, co Bóh miení, povolí, přistúpí k tomu, ješto Bóh chce, počne sě v něm

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).