Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[247r]číslo strany rukopisuona v mysli jiskerka[hi]jiskerka] gyſkerkaa[150]neobvyklá kvantita ubádá, za sě to opovrhú jiným mysl vneprázdniece, a duch vdechnutie božieho pohašijí. A tak zahynú, nepřijmúce těch rozličných božích poslóv.

Druhé sem řekl, ež uslyšiec k sobě ty božie posly, máme sě rozmysliti, převrci myslí o tom, co nám pravie ti poslové, hodné li jest k tomu přistúpiti, rozmysléc sě na krátkost tohoto života, na dlúhost věčnosti; na muky pekelné a na radost nebeskú; na boží spravedlnost a na jeho velikú milost k těm, ktož hlédají jie.

Třetie tak sě rozmysléc, máme svú vóli [p]text doplněný editoremřidati[151]text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky k vóli boží, ješto [n]text doplněný editoremám ji ti poslové boží [u]text doplněný editoremkazují, a řkúc: Vše j’ [p]text doplněný editoremravé, co j’ k nám mluvil Hospodin. Buď v nás sva[tá]text doplněný editorem vóle jeho. Lépeť jest [s]text doplněný editoremlúžiti Bohu, nežli světu. [A]text doplněný editoremle ty vystřiehá Jeremiáš, [j]text doplněný editoremešto tak přistúpie k vó[li]text doplněný editorem boží, aby sě neodvrá[ti]text doplněný editoremli[152]slovo na rozhraní dvou řádků, a die: Hlédaj a věz, [c]text doplněný editoremo jsi učinil, točíš co jsi slíbil komu kto. Jsme v obecném slibu, ješto jsme veň na křtu vnikli; jsme lidé malá věc protiv Bohu, a Bóh ovšem veliká věc, neluďmež malí tak velikým! Odřekli jsme sě ďábla, točíš hledati pomoci jeho čáry, kúzly, léky kostelem zapovědnými, i všech takových věcí, ješto jsú protiv Bohu ďábelskú purností; slíbili jsme držeti pravú, obecnú křesťanskú vieru, z niež máme v Boze naději jmieti a Boha nade vše milovati. Jsú pak, ješto i nad toto obecné zalibují sliby Bohu, z něhož větší čest a chválu budú [jmieti]text doplněný editorem, když slib sdržie, čistotu neb chudobu neb poslušenstvie zalíbiec zvláště, neb sě něčeho pro milost boží odpovědúc. Ale toť vzdy právi[153]„praawi“ neobvyklá kvantita: Lépe takových věcí neslibovati zvláštích, než po slibu za sě jíti.

Čtvrté sem řekl: Když pak slyšav božie poselstvie člověk, rozmysle sě srozuměje, co Bóh miení, povolí, přistúpí k tomu, ješto Bóh chce, počne sě v ně[m]text doplněný editorem

X
hijiskerka] gyſkerkaa
150neobvyklá kvantita
151text poškozen, písmena na začátku řádků jsou zalepena, opraveno podle edice J. Straky
152slovo na rozhraní dvou řádků
153„praawi“ neobvyklá kvantita
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).