[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Stračie nožka neb kozie bradka, napřed de K.cizojazyčný text

Virga pastoriscizojazyčný text

Štětka neb súkenničí štětka jest spósob bodlivý a má stvol dlúhý a bode a na článcích stvolových jsú dva listy podobná locikovým listóm a klíčivše stvol a na každém stvolu makovice jako ježek aneb hlavička jakti ščetka okrúhlá. A kořen jest suchý na třetiem stupni, ktož jej dobře svaří s vínem a flastr učiní na zadek, točíš na řit, jest spomocný proti zsedání zadku a proti črvené nemoci. A v hlavičkách jest črv, ktož jej v řemenu na hrdlo přivieže, čvrtnici, točíš čvrtého dne zimnici, ješto bývá, stavuje.

Crocuscizojazyčný text

Šafrán jest dvój, jeden jest domácí, točíš obecní neb polský. Druhý jest zšlechtilý. Polský má list ostrý a dlúhý a květ jak šafrán, jenž jest chudých šafrán, a siemě jest bielé a má úhly a jest horký a suchý a čistí vodokrev lepkú, druzí řiekají ozkřivici, s žaludka a s prsí. A siemě jeho zsědlé mléko ženám žídko činí. Ale pravý šafrán jest horký a suchý na prvém stupni, ktož ho mnoho jie, činí nechut a tracenie a jest proti črvenosti očí i vodokrevu. Když prach jeho s žlútkem a s bavlnú na oči kladeš a činí zarostlost a lehčí bolest a opitie odhánie, ktož by jeho přieliš požíval, zabíjie, směje sě.

Anisiumcizojazyčný text

Sladký kmín neb anýz, o tom napřed de A.cizojazyčný text

Catapuciacizojazyčný text

Skoček jest horký a mokrý na druhém stupni. Siemě zvlášče čistí vodokrev a pěnohorku a kalostud. A móže dáno býti nemocným i zdravým v měkém vajci aneb v krmiech, zetrúce na prach.

Castroriumcizojazyčný text

Stroj bobrový neb bobrový stroj, o tom de B.cizojazyčný text

Endiviacizojazyčný text

Ščerbák a pléška jsú jako jednoho zpósobu, a o tom napřed de Pcizojazyčný text.

Consolidacizojazyčný text

Svalník neb kostival, ktož jej vaří a paří tiem, zlámané kosti svalí. Též činí, ktož jej ztluče s

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).