[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jako flastr na dnu klade, jest spomocno. A mezi vším kořením najviec klúbóv posiluje. Takéť jest proti ukušení jedovatému a stavuje krev a čistí nežity. Také ktož jie vaří a myje sě tiem, zažene svrab mužskému i ženskému pokolení k jich nádobám. Také sě hodí v šalši, neb zrak čistí. Také ktož jie s solí dva nebo tři listy i snie, vše střielení i klánie z člověka vyžene a ustanoví. Také ktož ji s dobrým vínem ztluka na čtítrobu pie, všecky droby obživí. Také ktož ji svina, solí potruše ji, nežitóm ani talovu v člověku ruosti nedá a uzdraví vše v člověku. A protož i die lékař Galienus: Proč umierá člověk, kdy šalvěje roste v zahradě?

Saturegiacizojazyčný text et saxifragiacizojazyčný text

Saturegiacizojazyčný text neb čibr neb umrlčie jahody, o tom napřed de C.cizojazyčný text

Svaté Mářie slzy jsú horké a suché na třetiem stupni a rozličný jest jich zpósob a všechny jsú projímavé a kámen rozlomie v člověku. Protož kořen jest dobr proti srdečné nemoci, proti kameni a proti moči se krví. A má květ brunátný a jiný řiekají črvený.

Salcizojazyčný text

Suol jest rozličná a všecky jsú horké a suché na stupni prvním a jsú pomocny proti přeplnění žaludka s studených mokrostí. Tak ktož učiní sklad takový z prachu učiněného s solí, s octa a z oleje, a to píti s teplú vodú a potom omoče péro, vstrčiti v usta, přivodí tracenie, ješto velmi člověka počistí. Také s solí a strdí učině jako smrkový šiš a po tenkém konci v zadek vstrčí, v komž sě jest stavilo a nemóž sráti.

Serpentinacizojazyčný text neb hadovka, o tom napřed de Hcizojazyčný text.

Sulphurcizojazyčný text

Síra jest horká a suchá na čvrtém stupni a jest spomocna proti staré dýchavici. Také ktož prach jejie přijímá v měkém vajci a dým přitáhnúti v sě zdaleka z síry, jest pomocno dýchavici z studené příčiny. Také ktož sobě učiní kúpěl, jest spomocno proti prašivosti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).