[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

starým sádlem, jest mast ke všěm věcem, a zvlášče k studeným ranám.

Gallacizojazyčný text

Šiška dubová neb dubová šiška, napřed o tom de D.cizojazyčný text a potom o žaludku decizojazyčný text Ž.

Slepice aneb kokot, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Svatého Petra kořenie neb kus diáblóv neb svatého Jana kořen neb svatého Kristofora neb zvonček, o tom napřed psáno de K.cizojazyčný text

Iuncuscizojazyčný text

Sítie jest studené a suché a jest dvojieho zpósobu. První má ostré vršky, a jest dvoje, a ten nejmá ovoce, ale druhé má ovoce črné, okrúhlé a stvol hrubější, druhé má stvol opět hrubší než první a ovoce také. Kto jej na ohni peče a pie s vínem, tvrdí břicho a črvenú nemoc stavuje od dělohy, točíš čmýry, a přivodí moč etc.cizojazyčný text

Lenscizojazyčný text

Šočovice jest studená a suchá, prostřednie, tvrdí břicho neb črvenú nemoc. Když je ktož dvakrát vaří a prvú vodu vyleje preč neb vodu prvého vaření, obměkčuje břicho. A kto ji často jie, zatmievá jemu zrak a jest těžkého požití a zlá žaludku.

Melcizojazyčný text

Stred jest horká a suchá na třetiem stupni, ktož jie vaří a klade na rosědliny kóže, spojuje jě, tověz sléčí neb srostí. Také ktož ji vaří s koprem a přikládá, svrab spudí a zažene. Také ktož s solí zetřený teple v ucho pustí, zněnie ucha zažene. Také ktož jím hlavy pomaže, umoří vši i hnidy. Také ktož jej teple pie s olejem ruožovým, spomocno jest proti kašlání těžkému. Jarý stred najlepší jest po podletním stredu. Ale zimní zlý a hodí se ženám. Druzí strdi nebo stredu řiekají med, o tom napřed de M.cizojazyčný text

Lekno

Stulík neb stulket nebo lekno roste na bahnách a má veliký list a jeden má květ bielý jako lilium a druhý žlutý jakti ruožě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).