[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Palma vitiscizojazyčný text

Révie vinné jest rozličné, plané, bielé a črné. Plané jest dvoje, jedno má květ, ale nemá ovoce, a to jest samice. Druhé má zrna malá, črná. A když juž uzrají, tehdy budú červená. A jsú dobrá proti svrabu, tvrdie břicho a črvenú nemoc i krev stavují. A révie domácie, kteréž nepořezují, k témuž sě hodí a k bolesti hlavné. Která žena těhotná miezku z listie révového pie, navracuje porušenú a ztracenú žádost. A slza s révie shoní črvené piehy, ješto sě velmi mocně po tváři rozkládají. A o vínu potom budu psáti, de V.cizojazyčný text

Siemě kopřivné, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Acidulacizojazyčný text

Ščovík jest rozličný, jest studený a suchý na třetím stupni. Ktož jej hryze, mrzkost a nechut zahoní. Také ktož jej s vínem pie, tvrdí břicho a stavuje sračku a okrúhlé hlísty vyhoní z břicha. Ale konský ščevík má květ bielý a siemě črné, kořen dlúhý a jest krutého okušení, točíš chuti, horký a suchý na třetiem stupni. Ktož jej pie, přivodí moč a čmýru ženám. A jest spomocno proti bolesti bokóv a kašlání a zetření klúbóv. Také ktož jeho miezku vaří s sladkým vínem a s myrrú, to jest črné kadidlo, a s šafránem spolu, jest dobrá mast očima. Také ktož tiem pomaže črvenú tvář trudovatú a potom ostrú rúškú potře, shladí ji.

Agrimoniacizojazyčný text

Starček neb řepíček, ktož vaří jej s octem a horcě na čtítrobu pie, všecky neštovice vnitř zruší a vypudí. Také dobře u vodě vařený a tiem mytý hlavu, všecky prachy s hlavy spudí. Také bolest z prsí vyžene s vodú vařený a pitý. O tom také napřed decizojazyčný text Ř.

Malvacizojazyčný text

Sléz jest dvój, planý a domácí, o tom de P.cizojazyčný text

Plantagocizojazyčný text

Skorocěl neb ránocěl neb jitrocěl, o tom de G.cizojazyčný text

Angelicacizojazyčný text

Svatého Ducha koření neb anjelika, o tom napřed de Acizojazyčný text a de K.cizojazyčný text a o kýchavce.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).