[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a má v hlavičkách siemě jako mák a jest studený a mokrý. Přivodí spánie a utišuje bolest z horké příčiny. Ktož olejě neb vody nadělá s květu, vařě najprvé u vodě, přičiní cukru a pí proti črvené nemoci. Také kořen stavuje téci mužóm výkal a proti nočniemu přeludu. Protož hodí sě jeptiškám a mnichóm neb zákonníkóm.

Prunacizojazyčný text

Slívy neb hlušice jsú studené a mokré a jsú některé bielé, některé črvené, některé črné a malé. Některé črné a veliké, a tiem řiekají domácie hlušicě a jsú najlepšie, obměkčují a studie, ktož je jie. A když jsú zralé, tehdy jě rozpolť a vysuš na slunci za deset dní a pokrop octem a schovaj v orudí přěs celý rok, jsú velmi dobré proti zimnici. A máš jej vařiti pak a jiesti a píti jich vodu. Také klé, to stahuje rány. Také kto klé směšuje s octem a pomaže svrabu dětem, vyžene jej. Také kto jě pí s vínem, rosespe kámen.

Caviancizojazyčný text

Skavián neb kavián, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Canopumcizojazyčný text

Sěmenečné konopie jsú horké a suché na třetím stupni. A siemě sě hodí, točíš semenec, k jiedlu. A jest dvój, domácí a planý, a obój velmi vysušuje rány a rozpúštie otok a vyhoní větrnosti a odýmanie. Ktož semence mnoho požívá, vysušuje výkal a jest dobr zákonníkóm. Také jed i talov od srdce vyhání. A to jest často vídáno, že kdy jelen bude postřelen, hned běží do konopí a v usta nachvátá sěmence a v ránu položí a hned střěla vyskočí.

Salviacizojazyčný text

Šalvěje jest horká a suchá na druhém stupni a jest dvoje, zahradní a planá, jiež druzí řiekají ranné koření. O tom napřed jest psáno de K. Víno vařené s šalvijí, točíš šalvinák, a druzí řiekají šalviák, jest pomocno proti dně. Také ktož šalvějové listie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).