[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<283r283v284r284v285r–285v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

všecka střeva obnoví a oheň studené nemoci umenší. Také v octě vařená a pitá ráno horcě nečistotu a a lepkost zlú s žaludka vyžene.

Siligo. Silitricumcizojazyčný text

Žito jest obilé a jest horké na prvém stupni a ot puolu mokré a suché a k lidskému zdraví jest lepšie žito žluté barvy, škodí koňóm, ktož je jie surové, zarozuje hlísty v břiše. Ale ktož je rozžije a flastr přiloží, spomocno jest proti jedovatému ukušení. Také ktož s ním a s múkú režnú flastr učiní a s miezkú blénovú, nedá té nečistotě do klúbu a vyžene ji a otok stavuje. Také kto jě v krúpách jie, spomocno jest proti plvání s krví a proti nežitóm plic a žaludka a činí požívanie a shřievá třiesla a hýbá mužóm výkalem a přispořuje jeho a hýbá mužóm koncem neb pozdvihuje.

Glandes et castaneecizojazyčný text

Žalud a kaštany jsú k zavření a málo studie a sušie a narostie maso. A jsú spomocni proti sračce a črvené nemoci a proti plvání se krví a čmýřě a stahuje rány, ktož list dubový ztluče s vínem a přiloží na ránu, uléčí ji. Prostřednie kuora najviec tvrdí. Ktož žaludy jie, nadýmají a bolest hlavě činie.

Isopuscizojazyčný text

Zopek nebo ysop, napřed o tom de Y.cizojazyčný text Ktož jej u vodě vaří a pie, prsi čistí a hlas šlechtí. Také ktož jej vaří u víně, s vápenným lúhem smiesí, všicku črvenost z tváři zapudí, ktož sě tiem často myje. A ta črvenost jest jako trudovatost.

Mala granatacizojazyčný text

Zrnatá jablka nebo rajská, o to de R.cizojazyčný text

Zlatohlávek má okrúhlý jako lilium kořen, ale jest žluté barvy, má moc vysušiti, protáhnúti, zčistiti, narostiti, kořen přivodí tracenie. Také ktož z něho flastr učiní, slečuje rány.

Serpentis coriumcizojazyčný text

Zlinek hadový neb hada, napřed de H.cizojazyčný text

Et zinzercizojazyčný text

Zázvor jest horký a suchý a spomáhá požívati krmí, měkčí břicho a jest zdráv žaludku a mokrotě očí spomocno. Přispořuje výkalu a pamět činí a přivodí. Ktož jej ráno hryze, prsi čistí a oči i mozk a ustuzuje žaludek a zahřievá. Také ktož jej s čistým vínem pie ráno, zlú páru z prsí vyžene a žádost jedenie ztracenú navrátí. Také ráno jedený zimnicě vyžene a reumu a vozkřivici a vodokrev čistí a odžene.

Asa fetidacizojazyčný text

Žabí kopr neb kopr žabí, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Sempervivacizojazyčný text

Zimostráz neb barvienek, o tom napřed de B.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).